Annons
Kommentar

Karl-Erik Tallmo:KB tar inte vara på digitalt kulturarv

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

I dagarna kom lagrådsremissen med lagförlaget om hur vårt kulturarv på webben ska bevaras. Detta har diskuterats sedan 1990-talet och det man nu föreslår är helt orealistiskt, och det som kanske är det viktigaste av allt – föreslår man inte alls.

Redan tidigt fick utredningens förslag kritik för att man ville strunta i småpublicister och bloggare, trots att KB ju på trycksidan sparar motsvarande utan knot. I dag när det digitala formatet för första gången i historien gör att man inte längre av platsbrist behöver gallra, så vill utredaren ändå att man ska begränsa sig till stora medieföretags webbsidor. Det som sedan ska levereras är sidor som är ”färdiga” och inte kommer att ändras.

Annons
Annons
Annons