Annons
X
Annons
X
Litteratur
Kommentar

Karl-Erik Tallmo: KB tar inte vara på digitalt kulturarv

(uppdaterad)

KOMMENTAR INTERNET

I dagarna kom lagrådsremissen med lagförlaget om hur vårt kulturarv på webben ska bevaras. Detta har diskuterats sedan 1990-talet och det man nu föreslår är helt orealistiskt, och det som kanske är det viktigaste av allt – föreslår man inte alls.

Redan tidigt fick utredningens förslag kritik för att man ville strunta i småpublicister och bloggare, trots att KB ju på trycksidan sparar motsvarande utan knot. I dag när det digitala formatet för första gången i historien gör att man inte längre av platsbrist behöver gallra, så vill utredaren ändå att man ska begränsa sig till stora medieföretags webbsidor. Det som sedan ska levereras är sidor som är ”färdiga” och inte kommer att ändras.

En sådan blindhet för webbens särart är närmast chockerande. Webbsidor blir ju ofta inte ”färdiga” utan kan uppdateras. Och just små webbtidskrifter, privata hemsidor, bloggar är ju uttryck för ett lika stort paradigmbyte i vår tid som det var när boktrycket frigjorde handskrifterna och till exempel möjliggjorde tidningsutgivning.

Annons
X

För att bara ta ett exempel på vad KB missar med detta förslag: föreningars och enskildas ambitiösa sidor om sin hembygd, ofta med unika bilder.

KB har tidigare insett att webbpubliceringen borde bevaras. 1997 startade projektet Kulturarw3, där svenska webbsidor med så kallad robotteknik laddades ned och sparades. Detta viktiga projekt lade dock KB ned med hänvisning till anslagsbrist – bara under 2010, sades det, men ännu idag har inte denna insamling startat igen.

De tyngsta remissinstanserna avstyrkte det föreliggande lagförslaget, men det har regeringen struntat i. Den föreslagna lagens oförståelse för nätverkspublicering är en stor brist. Men ännu allvarligare är att lagtexten inte med ett ord nämner robotinsamlingen. Den borde nämnas i lagen, så att den får författningsskydd och inte kan läggas ned.

Pausen 2010–2011 har redan gjort att vi missat webbens behandling av ett par av de mer händelsedigra åren på länge. 2008 ansåg riksbibliotekarien Gunnar Sahlin att pliktlagen brådskade eftersom ”betydande delar av det svenska kulturarvet försvinner ut i cyberrymden”. En tröst då var ändå att robotinsamlingen fanns, menade han. 2010 lade han ned den.

Vi måste få en lag som stipulerar att sådan nedladdning ska utgöra en av KB:s kärnuppgifter idag, så att inte den sortens nycker får äventyra vårt kulturarv.

Karl-Erik Tallmo

Annons
Annons
X
Annons
X