Skidorten blir en fristad för Irans unga

De ekonomiska sanktionerna mot Iran har just lyfts, och utländska investerare står och hoppar för att komma in och nå 80 miljoner människor. Nästa vecka röstar också iranier fram ett nytt parlament, där många fruktar att det konservativa blocket går mot seger, som en reaktion på rädslan för ökat utländskt inflytande.

Men hur lever människor i ett av Mellanösterns mest slutna länder – och vilka förhoppningar har folk på att tillvaron verkligen kan bli bättre?

Publicerad

TEHERAN. Det är en spänd katt- och råttalek med myndigheterna. Många ungdomar i Teheran försöker ligga lågt och leva så normalt de kan, långt från storpolitiskt spel och omvärldens fördomar sitt land. Eftersom det är farligt att uttrycka för många åsikter försöker de istället ständigt flytta fram gränserna för små vardagliga friheter, i hur de ser ut, vad de gör och hur de lever sina liv.

Det svaga vinterljuset tränger knappt igenom de tunga luftföroreningarna från fyra miljoner bilar, och svarta vepor över husfasader och i taniga träd påminner om vad som gäller: Det är inte tillåtet att vara alltför glad.