X
Annons
X

Katastrofen kräver ny mentalitet

Samhällets individualisering har förvandlat döden till en privatsak i Sverige, men i och med katastrofen i Sydostasien har döden blivit ett offentligt faktum igen. Kanske öppnar det vägen till en ny och konstruktiv syn på livet, skriver Werner G Jeanrond.

Naturkatastrofen i Asien påverkar oss i Sverige inte bara omedelbart när vi nu dagligen blir vittne till nya dimensioner av en ofattbar tragedi och av alla de dramatiska mänskliga ödena. Denna katastrof kommer att förändra vårt sätt att vara människor även på längre sikt. Det är för tidigt att ha en omfattande bild av samhällsutvecklingen i skuggan av denna tragedi, men en del förändringar är tydliga redan i dag.

Sveriges politiska institutioner svarar inte längre på ett tillfredsställande sätt på behovet av ett samhälle i en globaliserad värld. Dessa institutioner har burits av en social och politisk mentalitet som inte längre räcker till. Å ena sidan beter sig svenskarna som alla andra västerlänningar och reser till världens alla hörn, medan de å andra sidan ofta håller fast vid en isolationistisk mentalitet här hemma.
Ingen beredskap fanns för att hjälpa tiotusentals svenskar (och andra) snabbt och med förberedd utrustning utanför det egna landet. Krisberedskap finns bara här hemma. Den motvilja mot
en globaliserad värld som har stötts av ett folk med ett globaliserat beteende visar nu sina tragiska följder.
Denna tragedi åskådliggör att svenskarna är en del av denna värld och att detta faktum kräver institutionella förändringar. Flodkatastrofen utmanar alltså först och främst denna paradoxala mentalitet: att vara ett globaliserat folk utan motsvarande ordningsprinciper.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X