Annons

Kasta en påse pengar på lärarna räcker inte

Skolverkets förslag om en miljardsatsning för att förbättra svenska elevers matematikkunskaper har till stor del fel fokus. Vi stödjer beslutet att utveckla matematiklärarnas pedagogiska metoder, men myndigheter och politiker borde även stödja de ideella krafter som arbetar för att öka ungdomars kunskap och intresse för ämnet. Det skriver Johan Wendt, generalsekreterare för den ideella föreningen Mattecentrum.

Under strecket
Publicerad

Skolverket har på regeringens uppdrag undersökt hur undervisningen i matematik, naturvetenskap och teknik kan stärkas. Det är ett gott tecken att svenska myndigheter och politiker börjar reagera på svenska ungdomars sjunkande mattekunskaper. Det är en ödesfråga för Sveriges framtid som kunskapsnation.

Men problemet med sjunkande mattekunskaper går inte att lösa med att kasta en påse pengar till fortbildning av en lärarkår som redan går på knäna av för hög arbetsbörda. Problemet för svensk matematikundervisning ligger snarare i för få timmar matematik på schemat, storleken på klasserna och att varje elev får lite tid att individuellt diskutera med läraren. Vill någon elev rusa iväg i sina studier eller om någon elev har halkat efter så hinner inte lärare med dessa elever oavsett om lärarkåren får fortbildning eller ej.

Annons
Annons
Annons