Annons

Kartan över landet som icke är

Gränsen mellan verklighet och fiktion är mycket flytande i gammal kartografi. Den första kartan där de nordiska ländernas konturer framträder någotsånär korrekt, ”Carta marina” från 1539, innehåller också havsmonster och troll.

Publicerad

Det finns kartor över länder som inte finns. Uppdiktade länder, alltså. Och det finns uppdiktade kartor, både över länder som finns och länder som inte finns. Frågan om kartans förhållande till verkligheten kan alltså utökas med frågan om kartans egen verklighet. Och äkthet. Den karta över vikingen Leif Erikssons Vinland som dök upp i kartantikvariska kretsar på 1950-talet och som något decennium senare donerades till Yale University av mecenaten Paul Mellon har senare värderats till hundratals miljoner kronor på marknaden. Förutsatt att den varit äkta. Det är den uppenbarligen inte. För något år sedan avslöjade två brittiska kemister att förfalskaren använt ett kolbaserat bläck som inte borde lämna någon gul färg efter sig vid åldrande. Men en gulnad ton finns i bläcklinjerna och är alltså ditsatt för att lura betraktaren.

Det finns en gammal tryckt karta över Schlarraffenland, ”Accurata Utopiae Tabula Das ist der Neu entdeckten Schalk Welt, oder des so oft benanten, und dock nie erkenten Schlarraffenlandes”. Kartan är utgiven i Nürnberg 1730 av Verlag Homann. Ett av exemplaren finns i Uppsala universitetsbibliotek. Kartören är okänd, ”Author anonymus” står det för säkerhets skull på kartan. I förstone får man en känsla av att kartan är ett spratt som utmålar lyckolandet för den lättsinnige livsnjutaren. Här finns rikedomar, här flödar vinet och här kan man njuta erotikens fröjder. Provinserna har namn som Lusoria Regnum, Bibonia Regnum, Prodigalia Regnum och Respublica Veneria. Lockande för den bekymmerslöse spelaren, drinkaren, slösaren och horkarlen. Vattendragen (om man så kan säga) heter Wein Strom, Der TrunckenSee, Das Versoffene Meer och liknande. Men så märker man att vissa namn har en moraliserande klang: Mammonia, Magni Stomachi Imperium, Schweinlandia. Nu verkar det inte lika lockande. Och så ser man att ovanför detta Schlarraffenland ligger Terra Sancta Incognita, Unbekante Land der Frommen. Och under ligger Das Hollische Reich, Höllandia, Belzebub Regn. och Abgrund Regnum.
Och längst ned går en Circulus der unglickseligen Ewigkeit. Det hela har blivit lätt otrivsamt. Schlarraffenland är alltså inte bara karterat utan har även fått sin plats på den moraliska kartan.

Annons
Annons
Annons