Annons

Karriärtjänster ger lärare högre status

Publicerad

Erik Cardelús skriver att det är naivt att tro att lärarkrisen kan lösas med en smal satsning på karriärlärare (Brännpunkt 10/2). Precis som Cardelús skriver så drev Folkpartiet igenom flera lärarreformer under vår regeringstid. Ett exempel är de karriärtjänster som infördes. Skickliga lärare kan göra karriär och bli förstelärare eller lektorer. Dessa får statligt finansierade lönelyft på cirka 5 000 kronor respektive 10 000 kronor i månaden utan att lämna undervisningen och eleverna.

För Folkpartiets del så anser vi att skickliga lärare är den avgörande faktorn för att höja resultaten i skolan. Läraryrkets status har dessvärre sjunkit under flera decennier, av flera orsaker. Arbetsgivarna har under lång tid försämrat lärarnas arbetsvillkor. Obehöriga lärare har anställts och arbetsgivarna har inte värdesatt de utbildade lärarnas kompetens. Lärarna har inte heller fått tillräckligt med kompetensutveckling.

Annons
Annons
Annons