Annons

Karolinska satsar stort på barnsjukvården

”Allt vi nu gör möjliggör utvecklandet av vården inför framtiden. Vi vill att vår personal verkligen skall känna att vi är en av världens mest framstående barnintensivvårdsavdelningar”. Bild från BIVA.
”Allt vi nu gör möjliggör utvecklandet av vården inför framtiden. Vi vill att vår personal verkligen skall känna att vi är en av världens mest framstående barnintensivvårdsavdelningar”. Bild från BIVA.

Stora satsningar och ny organisation görs nu inom barnsjukvården på Karolinska.

Väntetiderna till barnoperationer har redan minskat kraftigt, detta trots att den nya organisationen bara påbörjats.

För att förstärka vården för de mest sjuka barnen skapas en ny funktion på Karolinska Universitetssjukhuset. Den nya funktionen Barn PMI (Perioperativ Medicin och Intensivvård) kommer att bestå av två verksamheter – ”Intensivvård och transport” samt ”Perioperativ medicin”.

– Vi vill stärka vården för de svårt sjuka barnen och öka vår tillgänglighet, säger Lars Falk, tillförordnad verksamhetschef för ”Intensivvård och transport”.

Med tiden har de tre enheterna, Barnintensivvårdsavdelningen (BIVA), långtidsintensivvårdsavdelningen (LIVA) och ECMO Centrum (avdelning för hjärtlungmaskinsbehandling) vuxit och är i dag egna avdelningar med tätt samarbete. I den nya sjukhusbyggnaden har dock lokalerna inte varit anpassade till barnets behov.

– Föräldrarna har ingen naturlig plats på avdelningen vilket är problematiskt för barn som är vakna i en okänd och ibland skrämmande miljö. Vi jobbar nu med att förändra lokalerna så att de sätter barnet i centrum för vården. Dessutom har vi en BIVA-mottagning dit patienter och föräldrar återvänder efter vård på BIVA. Där har man möjlighet att följa upp vårdtillfället på BIVA och fånga upp barnets och föräldrarnas upplevelse av vården.

– Vi har också saknat bryggan mellan vårdavdelningar och barnintensivvården som vi hade tidigare. Därför har vi med hjälp av våra medarbetare startat upp BIMA (barnintermediärvårdsavdelning) igen. Det kommer att leda till fler vårdplatser för barn i behov av en hög vårdnivå, berättar Lars Falk.

Förutom att öka antalet intensivvårdsplatser vill man också komma närmare de sjuka barnen på vårdavdelningarna. BIVA får då möjlighet att fånga upp barn som kanske kan komma att behöva intensivvård och kunna hjälpa dem tidigare. Därför har BIVA startat upp en mobil intensivvårdsgrupp som hjälper hela barnsjukhuset. Intensivvårdsgruppen består av ett intensivvårdsteam med sjuksköterska och läkare som kommer ut till vårdavdelningarna för att vårda och bedöma barnen innan intensivvård behövs.

BIVA har sedan länge varit en av landets mest framstående intensivvårdsavdelningar för barn. Man tar även emot svårt sjuka barn från andra länder som behöver den barnkompetens som finns på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Lars Falk berättar hur BIVA byggt upp sin rikstäckande tillgänglighet avseende barnintensivvårdskompetens.

– För att alla barn ute i landet som behöver vår hjälp ska kunna få vår hjälp så måste vi kunna ta oss ut till alla Sveriges sjukhus. Vi har därför sedan många år haft ett transportteam kallat PETS (Pediatric Emergency Transport Service) som står redo dygnet runt att flyga ut för att hjälpa akut sjuka barn var de än befinner sig.

Karolinska är unika i att kunna erbjuda all avancerad barnintensivvård, allt ifrån långtidsintensivvård till vanlig intensivvård och ECMO-vård. Därför gör nu sjukhuset ytterligare satsningar på att förstärka transportverksamheten. Tillsammans ska BIVA, LIVA, BIMA och ECMO tillförsäkra att alla barn – oavsett hur sjuka de är – ges möjlighet till vård på Karolinska.

– Allt vi nu gör möjliggör utvecklandet av vården inför framtiden. Vår förhoppning är också att vår personal ska känna att vi är en av världens mest framstående barnintensivvårdsavdelningar, säger Lars Falk.

Annons
Detta är en annons från Karolinska Universitetssjukhuset, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion.