Karolinska: Cancersjuka testas före behandling

Ruth Bergholm
Ruth Bergholm Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Bland cancersjuka finns en stark oro för hur coronapandemin påverkar vården, vilket SvD berättat om. På Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm har inga behandlingar skjutits på framtiden och alla cancerpatienter garanteras nu covid-19-test före behandling.

Under strecket
Publicerad
Annons

73-åriga Ruth Bergholm är en av de cancerpatienter som fått besked om inställda behandlingar på grund av coronaviruset. Södersjukhuset i Stockholm remitterade henne till Västerås, men nu har hennes bröstcancerbehandling ställts in i båda regionerna, vilket SvD skrivit om.

– Jag har ju hela tiden fått höra att jag behöver strålbehandling. Att det kan finnas lösa celler som kan sprida sig i min kropp, säger Ruth Bergholm.

Nu går två chefer från Karolinska universitetssjukhuset ut med budskapet att det är mycket viktigt att cancersjuka fortsätter söka sig till sjukvården och att de inte lämnas ensamma med sin oro.

– Vi vet att många är oroliga, men har man en cancersjukdom ska man fortsätta söka vård. Det är jätteviktigt, säger Patrik Rossi, temachef för cancervården på Karolinska universitetssjukhuset.

Han säger också att på Karolinska sjukhuset i Solna och Huddinge har man hittills inte behövts skjuta fram några behandlingar. Vissa kontrollbesök har skötts över telefon, annars har cancervården varit opåverkad.

Annons
Annons

– En stor skillnad den här gången är att vi gick in i krisen utan köer, vilket skiljer sig mycket från läget 2017, 2018. Sjukhuset skarpt uttalade ambition är att hålla cancervården intakt, säger Henrik Falconer sektionschef Bäckencancer Tema Cancer.

Ett nytt beslut, som fattades på tisdagen, innebär att alla cancerpatienter som ska genomgå en behandling erbjuds ett covid-19-test. Detta är för att säkerställa att viruset inte får fäste på avdelningarna, särskilt för patienter som exempelvis har genomgått en benmärgstransplantation och är väldigt sårbara.

En faktor som dock kan påverka behandlingarna är om patienterna själva blir sjuka.

– Vi kan inte starta komplicerade behandlingar om vi inte kan utesluta att symtomen inte är en pågående infektion, säger Henrik Falconer.

Hur säkerställer ni att personalen inte bär på smitta?

– På högriskenheterna har vi testat vår personal också, men det är problematiskt, eftersom det främst visar att de inte var sjuka just vid provtillfället, säger Patrik Rossi.

Cancervården på Karolinska har ännu inte upplevt att verksamheten påverkas av att vårdpersonal är sjukskrivna i en större omfattning. Alla som upplever minsta symtom uppmanas stanna hemma.

Annons
Annons
Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons