X
Annons
X

Kårobligatoriets avskaffande en halvmesyr

Idag tas ett historiskt steg inom svensk högre utbildning. Det över ett hundra år gamla kårobligatoriet avskaffas. Men istället för att denna omvälvande förändring sker med varsamhet och med lösningar för en turbulent övergångsperiod, liknar tillvägagångssättet för avskaffandet snarare en halvmesyr.

Många frågetecken kvarstår kring hur studentinflytandet och den viktiga kvalitetsutveckling av högre utbildning som kårerna står för ska säkras. Om inte politiska åtgärder vidtas riskerar avskaffandet omgående att få negativa konsekvenser. Redan i höst försvinner minst var tionde studentkår.

Efter över hundra år med obligatoriskt medlemskap i studentkårer kombinerat med lagstiftat inflytande för studenter i högskolans verksamhet, har kårerna etablerat en stark position på landets lärosäten. Kårerna är den part som utser studenternas representanter i olika organ och kårerna är lärosätenas kvalitetsgranskare och utvecklare. Utan kårernas verksamhet står studenterna utan en organiserad röst och lärosätena står utan en med- och motpart, som utan att ta betalt hjälper lärosätet att utveckla kvaliteten i utbildningen.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X