Annons

Maja Fjæstad:Kärnkraften och den nationella stoltheten

Uppbyggnaden av en kärnkraftsteknologi i Sovjet, Frankrike och Sverige följer samma mönster: kulturella och politiska faktorer har i stor utsträckning styrt valet av vilken teknik länderna skulle satsa på.

Under strecket
Publicerad

När en av reaktorerna i Tjernobyl exploderade i ett radioaktivt stoftmoln den 26 april 1986 var det inte bara ett tekniskt misslyckande. Det var också ett bakslag för ett politiskt system, där kärnkraften varit en av de starkast lysande tekniska stjärnorna.

I byggandet av den socialistiska staten var högteknologi ett viktigt inslag för de sovjetiska ledarna. En väl utbyggd kärnkraft skulle inte bara ge värme och el till alla delar av det vidsträckta väldet, utan också manifestera socialismens överhöghet genom högteknologi. Paul Josephson beskriver i Red Atom: Russia's Nuclear Power Program from Stalin to Today (W H Freeman and Company, 352 s) hur kärnkraftstekniken i detta fall fick legitimera politiken.

Annons
Annons
Annons