Annons
X
Annons
X

Kärnkraft skadar Östersjöns miljö

REPLIK | Vetenskapsakademin och hearing om energin

Kungliga Vetenskapsakademins energiutskott, KVA, delar vår syn att en allsidig hearing om Sveriges energipolitik behövs (SvD Brännpunkt 24/4). Det är utmärkt.

KVA är dock ganska ensam om att tro att elförbrukningen i Sverige inte sjunker. Faktum är den år 2001 var ca 150 TWh medan den under senaste 52-veckorsperioden låg på ca 142 TWh, d v s en minskning med 8 TWh (www.svenskenergi.se).

KVA ifrågasätter också vår oro för de stora utsläppen av varm­vatten till Östersjön.

Annons
X

Vår oro bygger bland annat på forskningsresultat från den ryske forskaren Oleg Bodrov m fl, presenterade vid Östersjökonferensen i oktober 2006. Utsläppens stora utbredning över havsytan framgick av satellitfoton tagna med värmekamera (www.milkas.se/bsngo2006). Bodrovs slutsats är att dessa utsläpp påtagligt skadar Östersjöns miljö. Kärnkraftverken sprider dessutom betydande mängder radioaktivitet i havet. Östersjön är nu världens mest radioaktiva hav.

Forsmark och Oskarshamn är de två kärnkraftverk runt Östersjön som släpper ut mest radioaktivitet.

Beträffande uranbristen har vi citerat ur den engelska parlamentsrapporten HC 584-1, april 2006, ”Keeping the lights on: Nuclear, Renewables and Climate Change”, sid 36. Rapporten baseras på utförlig information från bl a den engelska vetenskapsvärlden.

Faktum är också att sen år 2003 har uranpriset stigit från 10 $/pound till över 100 $/pound, vilket torde tyda på en viss uranbrist samt en betydande ökning av kostnaden för kärnkraftsel. Ökningen har tyvärr också lett till ökat intresse för att bryta lågvärdiga uranmalmer i Sverige. Det kan ge förödande konsekvenser för miljön.

Vi hoppas att vår önskan, som delas av KVA, om en allsidig hearing om Sveriges framtida energiförsörjning kommer till stånd med regeringens hjälp.

GÖRAN BRYNTSE
BIRGITTA HAMBRAEUS
LARS-OLOV HÖGLUND
EVA MOBERG

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X