Annons

Kärnkraft är säkrare och mer pålitlig

Under strecket
Publicerad

KOLUMN | ENERGI

Allt fler inser och förstår att kärnkraft är något som inte går att undvika och att det inte är särskilt smart att låtsas som om man inte behöver den. I TV8 pratade Lars Adaktusson den 9 december förra året med Stefan Löfven, ordförande i fackförbundet If Metall, om just energiförsörjningen i framtiden.

”Det är dags att släppa kärnkraftsmotståndet”, sade Löfven och menade främst Miljöpartiet. ”Industrin klarar sig inte utan kärnkraft”.

På Brännpunkt skriver (9/12) 2008) den brittiske klimat- och miljödebattören Mark Lynas under rubriken ”Sahlin & Co bör bejaka kärnkraft”: ”Finns det ändå inte skäl att fokusera på förnyelsebara energikällor och avveckla kärnkraften? Knappast. Även i de mest optimistiska beräkningarna kan förnyelsebar energi inte ens möta dagens energikonsumtion, än mindre den prognostiserade ökningen.”

Också inom Centern, som fortfarande är kluvet i kärnkraftsfrågan, höjs röster för en utbyggnad.

”Jag påstår inte att kärnkraften är någon allenarådande frälsning eller lösningen på framtidens alla energiproblem. Men jag tycker att de som producerar energi ska få ha möjligheten att väga in kärnkraften som ett av flera alternativ, där alla säkerhets- och miljöaspekter övervägs”, säger Per Ankersjö, distriktsordförande för Centern i Stockholm. ”Politiken ska sätta ramarna och sedan får marknaden konkurrera med de smartaste sätten att framställa elen”.

Annons
Annons

Framtidens kärnkraftverk är mycket effektivare än de som vi har nu. Med nya kraftverk kan man ju faktiskt ha färre reaktorer och ändå få lika mycket eller till och med mer el. För det kan väl inte vara själva elen som motståndarna är emot? Nya kraftverk är dessutom mycket säkrare.

Alla sätt att framställa energi medför en belastning på miljön. En analys som Vattenfall gjort på sina anläggningar i Sverige visar att kärnkraften under en livscykel släpper ut mindre skadliga ämnen per producerad kilowattimme än såväl vind- som biokraftanläggningar, som ligger högre på så gott som alla områden.

När jag nyligen besökte kärnkraftverket i Olkiluoto i Finland, berättade man bland annat att det behövs 4500 fungerande vindkraftverk för att ersätta ett enda normalstort kärnkraftverk. Idag finns knappt 1000 vindkraftverk i Sverige. Bara tanken på hur svårt det skulle vara att hitta ytor att bygga tusentals nya vindkraftverk förskräcker. För att inte tala om att det skulle ta oändligt lång tid att gå igenom alla segdragna processer om boendes klagomål på försämrad utsikt och störande svischljud. På många orter i landet är befolkningen helt emot planerna på vindkraftverk i närheten av sina hus.

I Finland har man förstått att kärnkraft är framtidens energikälla – den säkraste och mest pålitliga av alla. Men också att den behövs för att bli självförsörjande och inte vara beroende av andra. Tänk på östra Europa och naturgasen. I Finland konkurrerar kommunerna om kärnkraftverken, och om att få förvara avfallet.

Om vi inte vill tillbaka till forntiden, om vi inte vill ge upp våra hårtorkar, disk- och tvättmaskiner, datorer, belysning, transport, industrier (=jobb) etc så gäller det att se till att energibehovet – det nuvarande och det ökande – möts. Så enkelt är det.

Merit Wager är översättare och fri skribent

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons