Annons
X
Annons
X

Kärnkraft är ingen klok lösning

Katastrofen i Japan visar att även i ett land med extremt höga säkerhetskrav så kan radioaktiva utsläpp ske. Ändå vill den svenska regeringen fortsätta som om ingenting hänt. Det är tid för kärnkraftskramarna att tänka efter, skriver Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand.

Vi kan inte ignorera det faktum att händelserna vid kärnkraftverket oroar människor i hela världen, alldeles särskilt i länder som Sverige där det finns mycket kärnkraft, skriver Maria Wetterstrand.
Vi kan inte ignorera det faktum att händelserna vid kärnkraftverket oroar människor i hela världen, alldeles särskilt i länder som Sverige där det finns mycket kärnkraft, skriver Maria Wetterstrand. Foto: AP

Tsunamin i Japan har orsakat en fullständigt ofattbar förödelse och ett av världens mest ekonomiskt utvecklade och högteknologiska länder har kastats in i ett humanitärt katastroftillstånd. Människor har förlorat allt de äger, hela samhällen har spolats bort av flodvågen och dödssiffran är uppe i tusental, kanske tiotusental. Försörjningen av el, vatten och drivmedel har slagits ut i stora delar av landet.

Med tio nya reaktorer skulle Sverige bli mer kärnkraftsberoende än Japan är i dag.
Maria Wetterstrand

Ovanpå denna katastrof har en av de värsta kärnkraftsolyckorna någonsin inträffat i kraftverket i Fukushima. Problemet var inte jordbävningen. De japanska kärnkraftverken är, liksom det mesta annat i Japan, byggda för att klara stora jordskalv. Problemet var att tsunamin slog ut elförsörjningen, även reservaggregaten, till kärnkraftverket. Elen är nödvändig för att klara kylningen av reaktorerna. Utan kylning är det bara timmar tills härden börjat smälta.

Annons
X

Vi känner fortfarande inte till den fulla omfattningen av olyckan. Det som står klart är att explosioner inträffat i tre av reaktorerna och att en brand har uppstått i en fjärde. Strålningsnivåerna är kraftigt förhöjda och över 200 000 människor har evakuerats från området runt omkring. Olyckan räknas nu av både franska och amerikanska myndigheter som en sexa på den sjugradiga skalan, steget under Tjernobylolyckan.

Händelserna i Japan är förstås i första hand en katastrof för alla de människor som drabbas. Det allra viktigaste är att vi i omvärlden gör vad vi kan för att bistå med den hjälp som efterfrågas för att lösa den akuta krisen. Vi kan dock inte ignorera det faktum att händelserna vid kärnkraftverket oroar människor i hela världen, alldeles särskilt i länder som Sverige där det finns mycket kärnkraft.

Människans ständiga dilemma att prioritera mellan det kortsiktiga och det långsiktiga har återigen kommit i fokus.

Det finns få saker som ställer detta dilemma på sin spets så tydligt som just frågan om kärnkraftens vara eller icke vara. En verksamhet med låg risk för olyckor, men där olyckor kan få enorma konsekvenser om de väl inträffar.

I Sverige har vi hittills valt att fokusera på den första delen – den låga risken för olyckor. Tio nya reaktorer ska tillåtas och göra Sverige beroende av kärnkraft i minst 75 år till. Stödet för kärnkraft i Sverige har de senaste åren varit starkare än någon gång tidigare.

I andra länder har fokuset i stället varit ett annat. Hotet om klimatförändringarna kräver att vi ställer om energisystemen. Men vi måste inte välja kärnkraft. De flesta demokratiska länder i världen satsar på förnybara energikällor när de vill bort från fossil energi. Kärnkraften i världen minskar år för år i takt med att allt fler kärnkraftsverk avvecklas. Detta redan före händelserna i Japan. Det är helt enkelt ingen klok lösning att ta sig bort från ett miljöhot genom att skapa ett annat.

Sverige är bland de länder som har mest kärnkraftsel per person i hela världen. Med tio nya reaktorer skulle Sverige bli mer kärnkraftsberoende än Japan är i dag. Detta trots att vi är ett av de länder i världen som har bäst förutsättningar att bygga vårt energisystem på förnybar energi.

Vi är ett stort glesbefolkat land med stora naturtillgångar. Vi har redan utbyggd vattenkraft som ensamt ger oss mer el per person än genomsnittet i EU. Vi har enorma outnyttjade potentialer för vindkraft. Vi har god tillgång på biomassa. Och inte minst ett stort tekniskt kunnande för att få en effektivare elanvändning.

Det har aldrig funnits så litet behov av att satsa på kärnkraft som nu. De förnybara energikällorna är i kapp och på väg om.

De pågående kärnkraftsbyggena blir kraftigt försenade och fördyrade. Inte ens utan förseningar är det en effektiv klimatåtgärd, det tar för lång tid att bygga ny kärnkraft medan förnybart och energieffektivisering kan fås på plats snabbare för samma pengar. Trots detta är det flera bolag som vill utveckla och bygga nya kärnkraftverk. De sneglar i dag på Sverige som en möjlig plats att bygga på.

Händelserna i Japan har fått Tyskland att skjuta upp beslutet om att förlänga driftstiden för sina kärnreaktorer. Sju reaktorer har stängts för omedelbar säkerhetsöversyn. Ryssland ska analysera och ompröva framtiden för kärnkraftssektorn i landet i ljuset av katastrofen i Japan. Schweiz har avstått från att godkänna planerna på tre nya kärnkraftsreaktorer tills vidare. I Taiwan, Kalifornien och på flera andra håll hörs signaler om att synen på kärnkraften håller på att ändras.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel säger att olyckan i Japan visar att något vi trodde var omöjligt faktiskt kan inträffa och att det inte bara går att fortsätta som om ingenting har hänt. I Sverige har regeringen bestämt att vi ska fortsätta som om ingenting hänt.

Kärnkraftsolyckan i Japan visar att även i ett land som har extremt höga säkerhetskrav så kan olyckor och radioaktiva utsläpp ske. Även den mest entusiastiske kärnkraftskramare har anledning att tänka efter. Vi löser inte ett miljöhot genom att skapa ett annat. Stora delar av världen har redan insett att framtidens energimarknad finns i förnybart. Det finns inget skäl att välja kärnkraft.

MARIA WETTERSTRAND

språkrör, Miljöpartiet

Annons
Annons
X

Vi kan inte ignorera det faktum att händelserna vid kärnkraftverket oroar människor i hela världen, alldeles särskilt i länder som Sverige där det finns mycket kärnkraft, skriver Maria Wetterstrand.

Foto: AP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X