Annons
Recension

LeninKärnfull bild av Lenins livsverk

Från en provisorisk talarstol håller Lenin tal till folkmassorna i S:t Petersburg.
Från en provisorisk talarstol håller Lenin tal till folkmassorna i S:t Petersburg. Foto: SCANPIX
Under strecket
Publicerad

Ryska revolutionen är en av 1900-talets mest märkliga och inflytelserika händelser. Sammanbrottet för tsarismen i feb­ruari 1917 kom inte som någon överraskning, men att makten slutligen skulle övertas av den ryska arbetarrörelsens mest våldsorienterade gruppering – bolsjevikerna – var det få som trodde. Att denna minoritet dessutom skulle införa historiens första totalitära statsbildning hade ingen kunnat förutse. Och vem hade kunnat föreställa sig att den intellektuella opinionen i väst till stora delar, och så sent som på 1970-talet, skulle uppfatta denna stat som ett – om än bristfälligt – uttryck för de universella idéerna om frihet, jämlikhet och broderskap?

Arkitekten bakom revolutionen i oktober 1917 var en adlig ämbetsmannason från en bildad och välbärgad familj i provinsstaden Simbirsk, Vladimir Iljitj Uljanov – i samtiden och eftervärlden känd som Lenin. Om denne yrkesrevolutionär har den franska historikern och akademi­ledamotenHélène Carrère d’Encausse skrivit ett mycket respektingivande verk, som ­väsentligen bygger på Lenins skrifter och på protokoll från den ryska arbetarrörelsen. Boken innehåller inga nyheter om ­Lenins verk och liv, däremot ger den en ovanligt pregnant bild av hans idéer, tidens debatter inom arbetarrörelsen och inte minst revolutionsårens brutala och laglösa styre – dock framstår ­Lenins personlighet boken igenom som gåtfull och skugglik.

Annons
Annons
Annons