Annons

Karnevalen en revolution inom parentes

Karnevalståg och det tillfälliga uppochnedvändandet av vardagen har förekommit sedan antiken. Traditionen lever vidare i våra dagars studentkarnevaler, vilket inte minst kan utläsas av programbladet för Uppsalakarnevalen 1905.

Under strecket
Publicerad

I dagarna firas våren runtom i Sverige. Vid universitet och högskolor finns en tradition att göra detta i form av karnevaler. Göteborg har Chalmers-Cortégen sedan 1909, Stockholm Quarnevalen sedan 1910, och Lundakarnevalen har anor ända från 1849. I Uppsala finns Forsränningen i Fyrisån varje sista april sedan 1975, men även (som i Lund) en tradition av studentkarnevaler från 1800-talets mitt.

Människan är inte bara en förnuftsvarelse; hon behöver också oordning, kaos, hädelse. Under antiken, medeltiden och renässansen var karnevalen ett sätt att släppa alla hämningar och slå sig lös. Karnevalen har ofta förbundits med revolutionen; man menar att båda innebär ett omvändande av samhällets strukturer. Michail Bachtin har i ”Rabelais och skrattets historia” också poängterat att upplevelsen av karnevalisk frihet mycket väl kan ha väckt tanken på ett annorlunda samhälle. Det inträffade verkligen, från 1300-talet till slutet av 1700-talet, att karnevaler utvecklades till folkresningar, och som Michel Vovelle visat i ”Revolutionens mentalitet” blev karnevaliska komponenter en del av den franska revolutionens liturgi.

Annons
Annons
Annons