Annons
X
Annons
X

Karlstad bör vara sätesort i ny länsindelning

Sätet för länsstyrelsen i Värmland och Örebro län bör ligga i Karlstad – inte i Örebro om Mats Sjöstrands förslag blir verklighet. Karlstads placering nära Oslo – och den tillväxtmotor som Norge är, gör att Sverige drar mest fördel av att ha den statliga representationen där. Det skriver lokala politiker i en replik till Mats Sjöstrand.

REPLIK | REGIONUTREDNINGEN

Mats Sjöstrand sa vid gårdagens presskonferens att frågan om länsstyrelsernas sätesort inte är så viktig. Där tror vi att han har fel. Vi anser att det offentliga Sverige måste ha ett starkt statligt fäste nära den norska huvudstaden.

Vi ser en uppenbar fara i om den statliga förvaltningen koncentreras till storstäderna och de redan starka tillväxtcentrum som finns runt dessa städer. Det är viktigt med en geografisk fördelning av statliga myndigheter, jämnt fördelade över landet. Hela Sverige ska leva – tillväxt i hela landet skapar en stark och livskraftig nation.

Vi ser därför positivt på att Mats Sjöstrand själv betonade att valet mellan Karlstad och Örebro var långt ifrån självklart. Oavsett om förslaget blir en regeringsproposition eller inte vill vi lyfta fram starka argument för Karlstad som sätesort.

Annons
X

Värmland och Karlstad är Sveriges port mot Oslo. Vi vet att Norge och främst Osloregionen blir allt viktigare för Sverige. När stora delar av Europa befinner sig i kris, växer Osloregionen så det knakar. I Värmland pendlar idag fem procent av arbetskraften till Norge och totalt arbetspendlar cirka 30 000 svenskar till Norge varje vecka. Det är fler än som arbetspendlar mellan Sverige och Danmark. De senaste åren har Värmland fått många fördelar av närheten till Norge. Att det offentliga Sverige är representerat i Karlstad är därför centralt för att ta del av utvecklingen i Osloregionen.

Norge är också Sveriges största exportmarknad och de norska direktinvesteringarna i Sverige är omfattande. Omkring 2 500 svenska företag har dotterbolag i Norge. Karlstadsregionens IT-företag har till exempel fått ett stort uppsving de senaste tre åren tack vare intåget på den norska marknaden. För tre år sedan hade endast ett fåtal av IT-företagen verksamhet i Norge, idag har ett 60-tal etablerat sig på andra sidan gränsen.

Värmland har ett i hög grad internationellt verksamt näringsliv som bidrar med cirka 14 miljarder kronor till Sveriges totala handelsnetto på cirka 75 miljarder kronor. För det internationella näringslivet är betydelsen av statlig representation omvittnad. Affärer bygger förtroenden och i många av de internationella kulturer där marknaderna växer betyder det offentligas stöd, från kommun, region och nation, att kunden känner den trygghet som krävs för att gå in i ett långsiktigt affärssamarbete.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Karlstad har en lång erfarenhet av offentlig förvaltning och har tidigare i historien spelat en central roll när det gäller Sveriges relationer med Norge. 1905 hölls förhandlingarna i Karlstad som ledde fram till unionsupplösningen mellan Norge och Sverige.

  Vi är övertygade om att Karlstad även i framtiden har en viktig roll att spela när det gäller relationerna mellan Sverige och Norge. Och det görs bäst av residensstaden Karlstad mittemellan Stockholm och Oslo.

  PER-SAMUEL NISSER (M)

  kommunalråd Karlstads kommun

  LENA MELESJÖ-WINDAHL (S)

  kommunalråd, Karlstads kommun

  TOMAS RISTE (S)

  regionråd Region Värmland

  CATARINA SEGERSTEN LARSSON (M)

  regionråd Region Värmland

  FREDRIK LARSSON (M)

  landstingsråd, Landstinget i Värmland

  ULRIC ANDERSSON (S)

  landstingsråd, Landstinget i Värmland

  ANDERS BJÖRN

  styrelseordförande Handelskammaren i Värmland

  ANNA-LENA HULTMAN

  vd Handelskammaren i Värmland

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X