Annons

Karlssons ordval inte värt kritik Räcker inte partnerskap? Kör med andakt mot evigheten Skamliga priser på mineralvatten JO motarbetar lag och ordning Sverige behöver höga alkoholskatter Sveriges modell fungerar bättre

Under strecket
Publicerad

Varför är det fult att använda det svenska neutrala ordet ”neger”? Det betecknar ju endast människor av en viss typ. På samma sätt som exempelvis orden mongol, jude, arab, vit! Det är tydligen också fult att säga ”ute i bushen”, ett uttryck som betyder antingen ”ute på landsbygden” eller ”ute i den verklighet man möter som yrkesman”. Knappast diskriminerande. Ett löjets skimmer lägrar sig över all den politiska upprördhet som riktar sig mot ord och uttryck i stället för mot sakfrågor som till exempel den vidriga livssituation som många negrer befinner sig i. Om Jan O Karlsson brister i sitt jobb som biståndsminister ska kritiken sättas in där, inte för att han uttrycker sig litet svängigt, när han talar med sina medarbetare. Homosexuella par kan komma att få gifta sig. Detta är andemeningen i en utredning som regeringen har tillsatt, där man vill se på frågan om civiläktenskap. Kyrkbröllopet skulle i så fall förlora sin juridiska giltighet om man lagstiftar om detta i riksdagen. ”Det är framför allt de homosexuellas rätt att vilja bli behandlade på samma sätt som andra som driver mig”, säger integrationsminister Mona Sahlin. Snälla Mona, har du inte viktigare saker att syssla med? Äktenskapets innebörd är att vara ett förbund mellan kvinna och man. Vi har ju partnerskap för dem som är av samma kön. Varför räcker inte det? Partnerskapslagen betraktas tydligen som en oerhörd diskriminering av de homosexuella. Varför skall en minoritet av människor som har en avvikande sexuell läggning, kunna utöva ett så stort tryck på en minister? Kan hon inte prioritera bland sina arbetsupp- gifter? Vägverket hoppas vi kör försiktigt i sommar och sätter kanske upp varnande vägskyltar som man gör till exempel i Sussex, England: ”You are on your way to eternity, drive prayerfully!” Nu när sommaren äntligen har kommit ökar vårt behov av att få i oss vätska för att vi inte skall bli uttorkade. Vi svenskar köper varje år allt mer mineralvatten på plastflaska när sommaren infinner sig. Detta mineralvatten kostar enligt min uppfattning alldeles för mycket pengar, speciellt det så kallade mineralvatten som finns på plastflaska. Det är skamligt att bryggerierna tar mycket betalt för vanligt vatten på plastflaska. Jag personligen föredrar vanligt kallt kranvatten som är det billigaste och kanske det mest hälsosamma alternativet när det är sommar och varmt. Det svenska kranvattnet är enligt många lika bra för hälsan som det vatten som vi köper på plastflaska är. Angående ligistkravallerna i Göteborg. Ungefär två år efter toppmötet i Göteborg har JO nu alltså kommit fram till, att polischefen Håkan Jaldung ska åtalas. Det har tagit lång tid för honom att inse detta. Man kan då inte undkomma misstanken, att han till slut gett efter för vänster-extremister och andra samhällsomstörtare, som envetet kämpar för att med alla medel misskreditera polisen. Det stora problemet i Göteborg var att polisen inte hade resurser att stoppa vandaliseringen på Avenyn, men detta förbigår även JO med tysthet. Att ingripa i brottsförebyggande syfte när man börjat samla gatstenar på hög är en självklar uppgift för polisen. JO går till överdrift i sin iver att ständigt värna om brottslingars och ligisters rättigheter, och har börjat motarbeta lag och ordning i alltför stor utsträckning. Nu har Sveriges ungdomar slutat skolorna för terminen, och för många ungdomar innebar det stora mängder alkohol. Cirka 40 procent av de som börjar dricka innan 15 års ålder får förr eller senare alkoholproblem och enligt socialstyrelsen tas 100 ungdomar per 100 000 invånare varje år in på sjukhus på grund av alkoholförgiftning. Det här är siffror som verkligen är skrämmande och som borde få oss alla att reagera starkt, men hur ser det ut? I dag är det inga som helst problem för en femtonåring att få tag på alkohol, antingen köper man folköl i en livsmedelsbutik, eller så ber man någon vuxen att köpa ut på systemet, och denne någon är i de allra flesta fall en förälder eller ett äldre syskon. Det behövs en attitydförändring i samhället, vi måste alla hjälpas åt med att ändra inställning till alkoholen och dess effekter i samhället. Alkoholen kostar i dag samhället 150 miljarder varje år, en summa som ständigt ökar om vi inte tillsammans gör något åt det. Tillsammans måste vi alla hjälpas åt med att motarbeta den liberaliseringslobby som växer sig allt starkare i Sverige och Europa. Sverige ska ha en fortsatt restriktiv alkoholpolitik med systembolag och höga alkoholskatter! Nu har EU:s framtidsgrupp bestämt att vi skall ha en EU-president. Varför det? Vem har bett att få ännu fler politiker ovanför våra huvuden? Vid förra folkomröstningen fick vi höra att EU skulle handla om samarbete mellan självständiga stater - inte om en ny superstat. Vi skulle få mångfald och beslut fattade nära oss. I stället blir EU allt mer en centralstyrd koloss. Som symbolexperiment försöker politikerna införa en gemensam valuta - euron. Ekonomiskt har den inte fungerat särskilt bra. Sveriges modell för kronan fungerar bättre. Vi får inte folkomrösta om den nya centralstaten. Men tycker man att Europa och Sverige mår bättre av mångfald och frivilligt samarbete, finns det en mycket tydlig signal att sända till politikerna i september - rösta nej till experimentvalutan euro!

R Englund
Hans von Schmalensee
Birthe Lundvik
Jonas Andersson
Rutger Nandorf
Lars Halvarsson
Anders Engström

Annons
Annons
Annons