Annons

Ruth Lötmarker:Kärleken störst i en värld utan fasta värderingar

I sin senaste bok argumenterar filosofen Luc Ferry för att kärlek i alla dess former är det som ger mening åt vår existens. Han formulerar en icke-religiös andlighet, grunden för vad han kallar en ny humanism.

Uppdaterad
Publicerad

I sin senaste bok avser den franske filosofen
Luc Ferry att skildra vår egen epok och de omvälvande förändringar som under det senaste seklet påverkat människosyn och värderingsgrunder. Han vill visa att vi i detta avseende är inne i ett mäktigt och märkligt paradigmskifte. Mäktigt med tanke på den grad i vilken traditionella värderingar har raserats under det senaste seklet. Märkligt med tanke på att det som kännetecknar vår oroliga tid ändå är den roll som kärlek och vänskap bemäktigat sig i vårt dagliga liv. Vi står inför en ny humanism som utgår från en delvis ny värderingsgrund. Detta är budskapet i Ferrys bok vars titel är
La révolution de l’amour (Plon 476 s), Kärleksrevolutionen.

Ferry använder termen paradigmskifte för att beteckna genomgripande förändringar som sker över tid. När det gäller tänkesätt och värderingar förändras aldrig allt i ett slag. Förändringarna kan drabba en eller flera företeelser medan andra blir mer bestående. Först i efterhand är det möjligt att urskilja hela mönster. Tidsspannet kan vara långt. Hela vår mänskliga historia kan i detta avseende delas in i tre stora skeden. Ett första tydligt brott, då även världsbilden förändrades, skiljer den kristna medeltiden från antiken. Därefter blev demokratins genombrott markören för det humanistiska skede vilket fortfarande har stort inflytande på vårt tänkande. Denna historieskrivning är Ferry inte ensam om. Däremot anser han sig vara ensam om att ha formulerat tesen om en ny humanism. För att förankra sin framställning gör han en omfattande genomgång av vad som under århundradena sorterats bort och vad som behållits från tidigare skeden, en genomgång som upptar större delen av hans bok. Framställningen avser att omfatta Europa, ofta ses dock utvecklingen ur franskt perspektiv.

Annons
Annons
Annons
Annons