Annons
X
Annons
X

Kärlek eller brott?

SVÅRTYTT. Den ena är 15 år, den andra 14. Om de har sex med varandra kan den som fyllt 15 anmälas för våldtäkt. Även om båda ville. Oron kring 15-årsgränsen för sex har vuxit, märker man på RFSU. Orsaken är förmodligen den skärpta lagen för sexualbrott 2005 och domar som uppmärksammats i media.

(uppdaterad)
Hur vet man vad den andra vill? Hur ser man ut när man är med om något man tycker om, något som känns skönt? Det är det som är viktigt att prata kring, menar man på RFSU.
Hur vet man vad den andra vill? Hur ser man ut när man är med om något man tycker om, något som känns skönt? Det är det som är viktigt att prata kring, menar man på RFSU. Foto: FREDRIK SANDBERTG/SCANIX

Din 15-åring är kär och pirrig efter att ha blivit tillsammans med en 14-åring som går i klassen under. Du är kanske både glad och orolig. Vad gör de med varandra? Är det här något du borde lägga dig i? Vad är det egentligen som gäller när en av dem inte fyllt 15?

– 15-årsgränsen är ständigt aktuell och har alltid varit. Men oron kring den, från både föräldrar och unga, har vuxit den senaste tiden, säger Maria Bergström som är sexualupplysare på RFSU.

Exempelvis kan föräldrar vara oroliga för att deras 16-åring, som har en relation med en 14-åring, ska bli anmäld för övergrepp, trots att de verkar ha ett bra förhållande. Andra föräldrar kan undra om de ska anmäla sitt minderåriga barns relation med någon som är över 15 år för att de vill förhindra förhållandet. Och en del ungdomar är oroliga för att de tror att de har begått ett brott när de har haft frivilligt sex innan de fyllt 15 år.

Annons
X

– Den här typen av frågor fanns inte tidigare. De beror kanske på en del domar som uppmärksammats i media, säger Maria Bergström som arbetat med sexualfrågor i 15 års tid.

Tidningsrubriker som ”16-åring dömd för våldtäkt mot barn”, ”16-åring hade samlag med 14-årig flicka – döms för sexuellt utnyttjande av barn” eller ”Hovrätten fäller 15-åring för sex med flickvännen” har förekommit i media de senaste åren. Men, säger Maria Bergström, i de flesta fällande domar som hon själv tagit del av, har det rört sig om ett övergrepp. Det vill säga att det i samband med samlaget har förekommit någon form av våld, hot eller att en av de två befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd. Och det är alltid olagligt, oavsett ålder på de inblandade.

Det som kanske gör att många föräldrar och unga oroar sig över 15-årsgränsen är de förändringar som gjordes i sexualbrottslagstiftningen 2005 för att stärka skyddet för barn. Det som tidigare kallats för sexuellt utnyttjande av barn blev nu istället våldtäkt mot barn. Detta betyder att straffen för övergrepp blivit strängare och att det inte behöver ha förekommit hot eller våld.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Syftet med lagen är att skydda barn och unga mot sexuella övergrepp. Men intentionen är inte att hindra relationer, säger Maria Bergström och tar upp en annan paragraf i sexualbrottslagen.

  Där står det att man inte ska dömas till ansvar om det är uppenbart att det inte inneburit något övergrepp. Man tittar på om skillnaden i ålder och utveckling är liten mellan de två. Man tittar även på omständigheterna i övrigt – exempelvis vilken relation de två haft med varandra och om samlaget var helt frivilligt för båda två.

  När den skärpta lagen kom gav även justitiedepartementet ut en broschyr där det bland annat står: ”Är det då att betrakta som våldtäkt mot barn om en 16-åring har samlag med sin 14-åriga pojk- eller flickvän? Nej, inte om det är tydligt att båda är med på det helt frivilligt, då går personen som regel fri från ansvar.” Och i en dom från Högsta domstolen 2007 blev en pojke frikänd. Han var vid tiden för samlaget strax över 17 och hon var lite mer än 14,5 år. Rätten ansåg att de var nära i ålder och utveckling och tog fasta på att de dessutom var vänner som umgicks. Dessutom var samlaget frivilligt från båda parter.

  – Det finns ändå mycket osäkerhet kring lagen. Det är viktigt att de unga känner sig trygga i att de kan prata med oss vuxna – föräldrar, lärare och personal på ungdomsmottagningar. Annars kanske de inte söker stöd om något hänt och vi kan heller inte finnas där för andra, mer positiva, samtal, säger Maria Bergström.

  Vad är ditt råd till en tonårsförälder?

  – Att de bygger en förtroendefull relation till sitt barn där de visar att det är okej att prata om de här frågorna. Och att som vuxen vara den som tar initiativ till att samtalen förs. Det handlar inte om att kontrollera din tonåring eller kartlägga hans eller hennes sexuella erfarenheter – en ung person har också rätt till integritet – utan om att finnas där som ett stöd och någon som kan förmedla fakta, säger Maria Bergström och fortsätter:

  – Prata om frågor som ”Hur vet man vad den andra vill? Hur ser man ut när man är med om något man tycker om, något som känns skönt?” Prata också om att man ska vänta in varandra, inte vara för pådrivande och även känna efter var de egna gränserna går.

  Hon understryker att tonåringar som pratar om sex och har tillgång till information om sex inte börjar ha sex tidigare än andra.

  – ”Väck inte den björn som sover” stämmer inte när det gäller sexualkunskap. I Sverige har debutåldern för samlag legat fast på drygt 16 år sedan 1960-talet.

  Men om man bara bråkar med sin tonåring och inte har någon bra relation, vad gör man då?

  – Det är aldrig försent att börja prata. Berätta om dina tankar och din oro. Förhoppningsvis får du lite mer information om hur ditt barn tänker och om det verkar handla om en ömsesidig relation.

  Vad säger du till föräldrar som undrar om de ska anmäla sitt barns äldre pojk-, eller flickvän?

  – Man kan verkligen fundera på vilken väg man ska gå i det enskilda fallet, säger Maria Bergström. Men man kan tänka sig att en anmälan inte är bästa vägen att gå om man vill bygga en god relation med sitt barn. Men nu pratar jag om normalfallet, när det är uppenbart att barnet inte far illa. Som förälder är det viktigt att låta det sunda förnuftet råda. Hur känns det i magen? Finns det skäl för min oro? Handlar det här om en god, frivillig och ömsesidig relation?

  Annons
  Annons
  X

  Hur vet man vad den andra vill? Hur ser man ut när man är med om något man tycker om, något som känns skönt? Det är det som är viktigt att prata kring, menar man på RFSU.

  Foto: FREDRIK SANDBERTG/SCANIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X