Karl XIV Johan löste in hela statsskulden

Under strecket
Publicerad
Annons

På sista tiden har det plötsligt dykt upp en mängd insändare i vilka man vill avskaffa kunga-huset. Som ett skäl brukar anges att kostnaderna för hovet skulle vara så höga. Samtidigt brukar man peka på att kungen har egen stor förmögenhet.
På samma gång som skribenterna uppmanas att studera Guadeloup-fonden i Nationalencyklopedin finns det skäl att upplysa om följande fakta.
När stamfadern för vår kungafamilj, Jean Baptiste Bernadotte (Karl XIV Johan), i början av 1800- talet kom till Sverige medförde han en stor förmögenhet. Den var faktiskt så enorm att han med denna kunde lösa hela vår dåvarande statsskuld. Denna affär är den bästa som den svenska staten någonsin gjort (Fråga Riksgälden!)
Som ersättning för denna enorma summa erhöll kungen en årlig ränta (den så kallade Guadeloupräntan), som med ett årligt belopp om 300 000 kronor erlades fram till 1983, då den avskaffades och ersattes med en uppräkning av anslaget till Kungliga hovstaten det vill säga i form av ett apanage. Dessutom infördes
skatteplikt för de kungliga.
För att få en uppfattning om vilket belopp som lösandet av den svenska statsskulden skulle betyda i dag, kan man föreställa sig att det plötsligt skulle dyka upp en multi-multi mångmiljardär vilken mot att få bli kung av Sverige erbjöd sig betala - kontant - Sveriges hela statsskuld. Om det nu finns någon så rik person, med tanke på att Sveriges skulder på senare år vuxit så enormt.
Saddam Hussein greps i lördags av amerikanska styrkor, och åter-igen har vi skäl att tacka USA för sin beslutsamhet i kampen för fred, frihet och demokrati. Johan Wennström Stockholm

Annons

Sluta tjata - skrota Robin Hood-skatten
Nu får det vara nog. Detta ständiga tjat om Robin Hood-skatten står mig upp i halsen. Ingen gör något. Jag tycker att det ända rätta för att komma åt och lösa detta orättfärdiga system är följande:
Ta bort så mycket som möjligt från kommuner och landsting. Flytta över ansvaret till staten. Äldrevården skulle då bli mer rättvis. De äldre skulle inte längre behöva vara sin
kommuns eller stadsdelsnämnds fånge, utan skulle kunna röra sig fritt över hela landet.
Skolor skulle övergå till att bli statliga igen. Orättvisor mellan kommunerna skulle försvinna. Friskolor skall fortsätta att vara ett alternativ.
Sjukvården av alla slag skulle bli en statlig angelägenhet. Detta skulle innebära att alla landsting äntligen skulle kunna skrotas.
Ansvaret för kollektivtrafiken kan tas över av respektive länsstyrelse.
Endast en mindre del av kommuners nuvarande uppgifter skulle bli kvar.
Vem törs ta tag i detta förslag, som jag inte tror blir så populärt bland landstings- och kommunalpolitiker? Politiker hatar att förlora makt och inflytande. En hänsyn som vi inte längre har råd med eller skall bry oss om.
32 år för att räkna till en miljard
Vi läser att så och så många miljarder har fuskats bort av vissa personer inom Skandia. Vaddå miljard? Hur mycket är en miljard? Själva ordet säger ingenting, men jag ska ge er ett räkneexempel. Om man räknar en krona per sekund, så tar det en
timma att få ihop 3 600 kr, ett dygn att få ihop 86 400 kr och ett år att räkna till 31 536 000 kr. Att få ihop till en miljard tar nästan 32 år, och då får man inte göra annat än att räkna hela denna tid. Tanken svindlar!
Skandia- direktörerna borde straffas med att sätta sig ned på en hård stol och omsorgsfullt räkna sina miljarder - en krona i taget!
Tommy Körbergs konsert var toppen
Den 14 december ger ”Synpunkt” Manne Wängborg Lidingö, märkligt stort utrymme att klaga på Tommy Körbergs uppträdande i en konsert i Berwaldhallen den 4 december. Märkligt därför att MW står för konststycket att klä av sig själv inför läsaren. Varför slösa detta utrymme på en uppenbarlig kverulant?
Jag var också där och konserten var en stor upplevelse med Tommy Körberg som självklart kraftcentrum. Stämningen var fantastisk och det var den inte bara på grund av de uppträdandes kvaliteter. Att stämningen nådde sådana höjder - publiken ville aldrig sluta hylla de uppträdande - berodde till stor del på Tommy Körbergs
roliga och fantasifulla mellansnack där han bland annat drev mycket med sig själv. Anspelningarna på kollegor i branschen var lättsamma och ironiska. MW klär dessutom av sig de sista plaggen när han visar sin okunnighet om de artister Tommy Körberg ska ha förtalat.
Åtta av tio direkttåg till Uppsala punktliga
Punktligheten för samtliga tåg på sträckan Uppsala- Stockholm-Uppsala blev under november 95 procent vilket är ett gott resultat. Fredrik Beste skriver 8/12 att direkt- tågen mellan Uppsala och Stockholm är landets lägst prioriterade trafik. Det stämmer inte. Under november uppnåddes en punktlighet på 79 procent för just dessa, och sju tåg av hundra i november blev tyvärr inställda. Vi är självklart inte nöjda med det resultatet. För att visa att vi menar allvar tar vi krafttag i januari då vi kommer att arbeta speciellt med uppsalapendeln.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons