Ove Bring:Karl XII ställd inför rätta

Ernst Brunner låter i sin roman ”Carolus Rex” förstå att Karl XII var en bestialisk massmördare. Läser man Voltaire blir bilden delvis en annan. Ett sätt att söka sanningen är att testa kungens krigföring gentemot dåtidens folkrättsliga normsystem.

Under strecket
Publicerad
Annons

I diskussionen om Ernst Brunners roman Carolus Rex, med underrubriken Karl XII – hans liv i sanning återberättat (Bonnier, 806 s), har frågan uppstått just om vad som är sanning beträffande den bild som ges av kungens karaktär och personlighet. Hur var kung Karls förhållande till krig, krigföring och människor? Var han en krigshetsare, sadist och folkmördare, som Brunner låtit förstå, eller var han en relativt normal krigarfurste av sin tid? Ett sätt att försöka besvara frågorna är att testa hans agerande gentemot folkrättsliga begrepp som aggression, självförsvar, krigsförbrytelser och folkmord. Begrepp som med undantag av folkmord existerade i en eller annan form även i den politiska och rättsliga diskussionen på 1700-talet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons