Annons

”Karl X Gustav riskerade allt med Tåget över Bält”

”Man må hasardera allt” var ett av Karl X Gustavs valspråk. I denna anda fattade han vintern 1658 ett beslut som hade kunnat sluta i katastrof – att marschera med hela den svenska armén över de danska isarna för att nå Köpenhamn.

Publicerad

Sommaren 1657 förklarade Danmark krig mot Sverige. Den svenska armén, under ledning av Karl X Gustav, befann sig då i Polen.

Eftersom fälttåget mot polackerna kört fast bestämde sig Karl Gustav för att lämna landet och i stället marschera mot Danmark.

Den svenske kungen följer drabbningen mellan svenskar och danskar vid Iversnes på Fyn. Här mötte det karolinska kavalleriet ett danskt bonduppbåd. De bönder som inte blev nedhuggna tog till flykten. Målning av Johan Philip Lemke, 1694- 95.

Bild 1 av 3

Två avbildningar av kung Karl X Gustav till häst. Till vänster: Gustaf Cederströms väggmålning ”Tåget över Bält”, som målades i Riddarhuset 1912. Generalkvartermästarelöjtnanten Erik Dahlbergh har prövat isen, och håller fortfarande ispiken i handen när han pekar ut färdriktningen för kungen. Målningens symboliska budskap är att det är adeln som visar vägen - men utan att upphöja sig över kungamakten: Dahlbergh, som senare adlades och blev greve, står på marken medan kungen sitter till häst. Till höger: Ryttarstaty av Karl X Gustav på Stortorget i Malmö, av John Börjeson, 1896.

Foto: GÖRAN MÖRNER, RIDDARHUSET SAMT MARK EARTHY, SCANPIX Bild 2 av 3
Foto: SVENSKA GRAFI Bild 3 av 3
Annons
Annons
Annons