Karikatyrer av Vi och Dom

Diskriminering i medierna Karikatyrerna i Jyllands-Posten är exempel på ett Vi och Dom-tänkande som genomsyrar många västliga medier. En rapport som presenteras i dag visar att inte heller svensk journalistik är förskonad från ett sådant tänkande, skriver fil dr Leonor Camauër och professor Stig Arne Nohrstedt.

Under strecket
Publicerad
Annons

Publiceringen av Muhammedbilderna i Jyllands-Posten (J-P) kan knappast förstås enbart som en fråga om yttrandefrihetens gränser.
Den är ett exempel på ett Vi och Dom-tänkande som genomsyrar många västliga medier och har en lång och blodig historia.
Ur den strukturella diskrimineringens perspektiv är det snarare en fråga om inskränkt självförståelse från den etniska majoritetens sida uttryckt i demonisering av muslimer och smädande av deras heliga symboler.

I detta fall, liksom i många andra, ser vi hur den mediala och politiska diskrimineringen går hand i hand och förstärker varandra. Försöken att reducera J-P:s publicering till enbart en yttrandefrihetsfråga bidrar till ytterligare polarisering i Vi och Dom.

Annons
Annons
Annons