Annons

SvD Ledare:Käppar i hjulet för hemspråkandet

Under strecket
Publicerad

Ambitionen att höja lärarnas status har som bekant föranlett att regeringen och utbildningsminister Jan Björklund infört krav på lärarlegitimation för att en lärare (eller förskollärare) ska kunna bli fast anställd.

Förvisso är det eftersträvansvärt att lärarnas status höjs, men legitimation är ett tämligen konstruerat sätt att göra det på. Så länge lärarutbildningen tar emot snart sagt varje sökande kommer legitimationen inte vara riktigt så imponerande som tanken är.

Annons
Annons
Annons