Annons

Kapningar av saltfartyg sågs som krigiska triumfer

Salt var en viktig importprodukt på medeltiden.
Salt var en viktig importprodukt på medeltiden. Foto: Jurek Holzer

I äldre tid exporterade Sverige smör och metaller (järn och koppar) till utlandet. Om detta kan man läsa på många ställen. Men vad importerade vi? Om man gick runt i svensk hamnstad på medeltiden, 1500-talet eller 1600-talet, vad kunde man då hitta i magasinen för införda produkter?

Under strecket
Publicerad

Den i särklass viktigaste importprodukten var i hundratals år salt. Många skepp som lade till i städer som Stockholm, Söderköping och Kalmar hade salt som viktigaste handelsvara, och vissa tycks bara haft med sig detta.

Men det var skillnad på salt och salt. I den fragmentariskt bevarade Söderköpingsrätten nämns inte färre än fyra olika sorters salt: tramnæ salt, ripæræ salt, noret salt och vinlanz faru salt, vilket kan uttydas som travesalt (salt från Travemynningen, det vill säga ytterst från den nordtyska saltstaden Lüneburg), ribesalt (salt från danska Ribe, ytterst från de frisiska öarna), norskt salt och antingen vendenfararesalt eller vinlandsfararesalt (det vill säga salt från Biscayabukten, så kallat baiesalt).

Annons
Annons
Annons