Annons

Kapitalister är vi allihop

Kapitalismen har alltid haft sina förespråkare och antas numera helt ha besegrat andra sätt att ordna ekonomin på. Men få vill kalla sig kapitalister. Åtminstone är det så i Sverige.

Under strecket
Publicerad

Sedan flera decennier tillbaka är bilden av en kapitalist en stormagad karl, med hög hatt och cigarr, som tvingar arbetarna att jobba för svältlöner och själv lägger beslag på vinsten.
Kapitalism är ett sätt att organisera ekonomin men är också, i högsta grad, förknippad med vissa politiska grundvärderingar.

Kapitalismen grundar sig på privat ägande av produktionsmedlen och en fri marknad. Motsatsen är att samhället (egentligen staten) äger allt (socialism) och planerar centralt till sina medborgares fromma. Kapitalism och marknadsekonomi på ena sidan mot socialism och planekonomi på den andra. Naturligtvis finns inte dessa tillstånd i praktiken och har inte heller funnits även om det i vissa fall varit nära. Mellan dessa två motpoler har en stor del av 1900-talets ekonomiska och politiska historia rört sig.
Privat ägande kombinerad med konkurrens och fria (nåja) marknader har visat sig ha en formidabel förmåga att utveckla produkter, få fram ny teknik, pressa priser och ge höjd standard och välfärd för människor.

Annons
Annons
Annons