Annons
X
Annons
X

Maria Ludvigsson: Kapitalism till stöd för behövande socialister

Ett bättre uttryck för den fria demokratin och för liberala värden, som yttrandefrihet och marknadsekonomi, är svårt att tänka sig: en redaktör med politisk ambition som tack vare kapitalister upplåter spaltplats för åsiktsjournalistik.

Sedan nyår har rödgröna tidningen ETC:s chefredaktör Johan Ehrenberg tytt sig till kapitalismens trygga hägn för att bärga sin idé om en ny dagstidning. Med tydlig socialistisk agenda vill Ehrenberg vinkla nyheter på ett sätt som ifrågasätter marknadsekonomi och liberalism. För att lyckas med detta har ETC använt sig av så kallad crowdfunding, det vill säga nätbaserad insamling av privata slantar för specifikt ändamål. Tack vare ett antal pålitliga privata förhandsprenumeranter utkom ETC nyligen med sin första dagstidning.

Intresset för kapitalism har länge förenat Ehrenberg med en annan namnkunnig debattör, författaren och idéhistorikern Johan Norberg. Till skillnad från Ehrenberg har den senare genom ett antal böcker och artiklar beskrivit marknadsekonomins oöverträffade förmåga att skapa välstånd och rikedom för allt fler. I likhet med Ehrenberg har Norberg blivit ”crowdfundad” för att finansiera en kommande bok. Efter ett par dygn hade privatpersoner skänkt över 100 000 kronor till Norbergs bokprojekt om just frivilliga samarbetens kraft. Insamlingen fortsätter på fundedbyme.com till den 13 februari.

Annons
X

Den tekniska lösningen är ny och påtagligt samtida även om handlingen – samarbetet – är djupt rotad i det mänskliga. Själva innehållet har möjliggjorts tack vare den nya form för kommunikation och informationsspridning som internet och sociala medier ger. It-erans nydaningar beskrivs stundvis främst som nya former av gamla företeelser. Men ny teknik leder ofta till andra och helt nya fenomen än upphovspersonerna kanske tänkt sig. Crowd-funding är folkkapitalism i en form som inte varit möjlig tidigare. Och det fungerar. Till och med för dem som vill använda det insamlade kapitalet till att motverka samma kapitalism som möjliggjort det.

”Det är hög tid att någon...” Populära inledningsord till såväl artiklar som politiska tal och tidstypiska för senare delen av 1900-talet. Vår vana att vid varje identifierat samhällsproblem efterfråga politiska lösningar sitter djupt. Var är samhället? brukar det heta när man egentligen undrar vilken roll stat eller kommun har. Att ”någon borde göra något” innebär mycket sällan att någon annan än en folkvald församling ska agera. Att förändra och förbättra har för många blivit synonymt med politiska reformer.

Men när politiken inte räcker till, när vi funnit att ett samhälle aldrig blir färdigfixat finns civilsamhället kvar. I sig en garanti för ett gott samhälle. Att gå utanför de givna ramarna och i direkt kontakt med medmänniskor
göra är civilsamhällets triumf över det offentligas begränsade räckvidd. I civilsamhället yrkar man inte, man verkar. Och crowdfunding är ett uttryck för civilsamhällets vilja och styrka. Att ge och bidra till andra är lika mycket ett mänskligt behov som att ibland få och att ta emot.

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det är förståeligt att vänstern motarbetar civilsamhället med samma iver som den bekämpar marknadsekonomin. Inget är så starkt som de frivilliga gemenskaperna och inget utmanar socialism som den fria ekonomin. Den självständiga medborgaren som fritt rör sig mellan den politiska sfären, civilsamhället och marknaden är starkare än varje regim med totalitära ambitioner. Det är med särskild tillfredsställelse vi kan se att vänstern, i form av ETC och Ehrenberg, bidrar till att hålla civilsamhället och den spontana kapitalismen levande.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X