Annons
X
Annons
X

Kapitalförsäkring kan vara avgiftsfälla

Kapitalförsäkringar har fått ett uppsving sedan avdraget för privat pensionssparande försvann. En färsk genomgång av bankernas och försäkringsbolagens villkor visar på mycket stora skillnader i avgift.

Foto: Leif R Jansson/TT

Konsumenternas Försäkringsbyrå har tillsammans med Konsumenternas bank- och finansbyrå (nedan kallade Konsumenternas) för första gången gjort en stor genomlysning av de olika kapitalförsäkringar som erbjuds på finansmarknaden.

Kapitalförsäkringar från 13 banker och försäkringsbolag har granskats och många av dem har fler än en sparprodukt inom detta område.

Bakgrunden till genomgången är att kapitalförsäkringar har fått ett uppsving efter att regeringen avvecklat det subventionerade sparandet i pensionsförsäkringar. Uppsvinget beror både på ett större intresse från konsumenterna och ett större intresse från banker och försäkringsbolag att sälja kapitalförsäkringar.

Annons
X

Genomgången visar på stora skillnader, inte minst när det gäller avgifter. Konsumenternas har räknat ut vilken grundavgift de olika bolagen tar ut för ett sparande i en kapitalförsäkring. Detta är framför allt avgifter som tas ut årligen såsom procentuell avgift på kapitalet och en fast årsavgift. Därtill tillkommer nya avgifter form av fondavgifter och liknande.

Genomgången av 37 olika varianter visar att Länsförsäkringars kapitalförsäkring Reflex livränta är dyrast. Den totala årliga avgiften på ett kapital på 100 000 ligger här på 3990 kronor, alltså ganska precis 4 procent.

En annan aktör med höga avgifter är Skandia, som enligt genomgången har en årlig avgift på 2 784 kronor på den traditionella förvaltningen. I övrigt ligger många aktörer på runt 1 000 kronor.

De billigaste (Avanza, Nordnet och Nordeas Framtidskapital privat) har en årlig avgift på mellan 1 och 3,50 kronor. Och just avgiften är en viktig faktor när det gäller den avkastning sparandet kan förväntas ge till spararen.

– Kapitalförsäkring är en komplicerad sparform och som sparare kan man välja mellan fondförvaltning, depåförvaltning eller traditionell förvaltning. Avgifterna är en viktig faktor liksom en eventuell bindningstid på sparandet, säger Carita Lindborg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Bindningstid betyder att spararen kanske inte kan komma åt sitt sparande utan att behöva betala en avgift. Genomgången visar att vissa bolag har bindningstid medan andra inte har det och de fall det finns en bindningstid kan den variera mellan olika kapitalförsäkringar.

Inom traditionell förvaltning (sparandet sköts av bolaget) är det standard med bindningstid på minst 10 år medan det varierar för kapitalförsäkringar med fondförvaltning och depåförvaltning. De flesta har ingen eller kort bindningstid (1-2 år) men det finns undantag. Bland annat har Danske Bank, Folksam, Länsförsäkringar, SEB och Skandia en bindningstid på 5 år för kapitalförsäkringar med vanligt fondsparande.

– Om du som konsument vill komma åt pengarna när som helst ska du inte välja försäkring med bindningstid. För en del kan dock bindningstiden ses som en fördel för att inte lockas att använda pengarna till annat än vad sparandet var avsett för som t ex till pensionen, säger Carita Lindborg.

Konsumenternas har också tittat på fondutbudet som erbjuds sparare inom fondförvaltning. Antal fonder i de olika kapitalförsäkringarna varierar mellan 43 och 525 och lägsta avgift är runt 0,2 procent, högsta avgift är 2,5 procent. Här bör man kontrollera att kapitalförsäkringen ger möjlighet att placera i lågprisfonder, exempelvis indexfonder. Hur det ser ut på den fronten har Konsumenternas inte tittat på.

Hela genomlysningen av kapitalförsäkringarna finns från idag tillgänglig på den gemensamma hemsidan för Konsumenternas Försäkringsbyrå och Konsumenternas bank- och finansbyrå: konsumenternas.se.

Annons
Annons
Foto: Leif R Jansson/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X