X
Annons
X

Per Högselius: Kaotisk historia föregår våldet i Xinjiang

De senaste dagarnas våldsamma upplopp i Xinjiang i kinesiska Centralasien är troligen de blodigaste i Kina sedan massakern på Himmelska fridens torg i Peking 1989, och de är samtidigt de värsta i det muslimskdominerade Xinjiang sedan kommunisterna tog över makten där för snart 60 år sedan. Det förefaller inte osannolikt att händelserna i efterhand kan komma att betraktas som en brytpunkt i utvecklingen och att vi nu står inför en helt ny fas i den redan mycket långa historien om Kinas politiska, ekonomiska och kulturella roll i Centralasien.

Kinas förflutna i Centralasien är inte precis glasklart. Xinjiang är en av många regioner i världen som till hela sitt väsen ligger "mittemellan", som inte entydigt låter sig definieras, särskilt i kulturell och historisk mening. Sverige har särskilda möjligheter att närma sig Xinjiangs förflutna, eftersom Sven Hedin, Gunnar Jarring och andra resenärer släpat hem mängder av källmaterial (se Under strecket 12/11 2006). Den bästa och mest aktuella boken om Xinjiangs historia är dock den amerikanske forskaren
James Millwards gedigna
Eurasian Crossroads (Columbia University Press, 440 s).

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X