Per Högselius:Kaotisk historia föregår våldet i Xinjiang

Kravallerna i den kinesiska provinsen Xinjiang har en bakgrund i områdets geografiska utsatthet. Ryssland, Turkiet och Kina har gjort anspråk på den muslimska regionen, och inte minst oljetillgångarna har under senare år medfört ett starkt kinesiskt integreringstryck.

Under strecket
Publicerad
Annons

De senaste dagarnas våldsamma upplopp i Xinjiang i kinesiska Centralasien är troligen de blodigaste i Kina sedan massakern på Himmelska fridens torg i Peking 1989, och de är samtidigt de värsta i det muslimskdominerade Xinjiang sedan kommunisterna tog över makten där för snart 60 år sedan. Det förefaller inte osannolikt att händelserna i efterhand kan komma att betraktas som en brytpunkt i utvecklingen och att vi nu står inför en helt ny fas i den redan mycket långa historien om Kinas politiska, ekonomiska och kulturella roll i Centralasien.

Kinas förflutna i Centralasien är inte precis glasklart. Xinjiang är en av många regioner i världen som till hela sitt väsen ligger ”mittemellan”, som inte entydigt låter sig definieras, särskilt i kulturell och historisk mening. Sverige har särskilda möjligheter att närma sig Xinjiangs förflutna, eftersom Sven Hedin, Gunnar Jarring och andra resenärer släpat hem mängder av källmaterial (se Under strecket 12/11 2006). Den bästa och mest aktuella boken om Xinjiangs historia är dock den amerikanske forskaren
James Millwards gedigna
Eurasian Crossroads (Columbia University Press, 440 s).

Annons
Annons
Annons