Annons
X
Annons
X
Ledare
Gäst
Larsson läser
[object Object]
Inte sjuk bara olämplig Foto: Pablo Martinez Monsivais

Under den republikanska primärvalskampen sa Jeb Bush i en av debatterna följande om Donald Trump:

“Donald, you know, is great at the one-liners, but he’s a chaos candidate — and he’d be a chaos president.”

E J Dionne Jr påpekar i en krönika i Washington Post att sällan har en politiker varit mera profetiskt insiktsfull.

Annons
X

Kaoskandidaten är nu kaospresident och hans senaste presskonferens var en magnifik uppvisning i just kaos, i total förvirring vad gäller sken och verklighet.

CNNs John King berättade att han under presskonferensen från en republikank senator vars namn han inte ville avslöja fick ett textmeddelande med detta budskap:

’He should do this with a therapist, not on live television.’”

Behöver USAs 45e president en terapeut? Är hans uppträdande tecken på  psykisk ohälsa av något slag?

Man behöver inte vara sjuk för att vara olämplig som president. Frågan hur hyresgästen på 1600 Pennsylvania Avenue ska beskrivas har diskuterats länge.

Psykiatriker  och psykologer kan inte ställa diganos på en person om vederbörande inte är en patient, brukar det heta.

Men det har inte rått någon brist på personer som åtminstone uppgett att de haft dessa professioner som hävdat att Donald Trump är psykologiskt olämplig som president.

Ett upprop med närmare 20 000 psykologer och psykiatriker som undertecknare hävdade före valet att han “manifests a serious mental illness that renders him psychologically incapable of competently discharging the duties of President of the United States.”

Han är psykologiskt oförmögen att på ett kompetent sätt utföra de åtaganden som åligger USAs president.

Statsvetare som ägnar sig åt politisk psykologi har okjså skrivit om sin diagnos.

En mycket respekterad psykiatriker skrev nyligen i New York Times bl a detta: 

Most amateur diagnosticians have mislabeled President Trump with the diagnosis of narcissistic personality disorder. I wrote the criteria that define this disorder, and Mr. Trump doesn’t meet them. He may be a world-class narcissist, but this doesn’t make him mentally ill, because he does not suffer from the distress and impairment required to diagnose mental disorder.

Mr. Trump causes severe distress rather than experiencing it and has been richly rewarded, rather than punished, for his grandiosity, self-absorption and lack of empathy. It is a stigmatizing insult to the mentally ill (who are mostly well behaved and well meaning) to be lumped with Mr. Trump (who is neither).

Bad behavior is rarely a sign of mental illness, and the mentally ill behave badly only rarely. Psychiatric name-calling is a misguided way of countering Mr. Trump’s attack on democracy. He can, and should, be appropriately denounced for his ignorance, incompetence, impulsivity and pursuit of dictatorial powers.

His psychological motivations are too obvious to be interesting, and analyzing them will not halt his headlong power grab. The antidote to a dystopic Trumpean dark age is political, not psychological.

(Amatördiagnostiker har använt diagnosen narcissistisk personlighetsstörning på Trump. Jag formulerade de kriterier som definierar denna sjukdom, och Trump inte uppfyller dem. Han kan vara en narcissist i världsklass, men det gör inte honom psykiskt sjuk, eftersom han inte lider av den ångest och oro som krävs för att diagnostisera psykisk störning. 

Dåligt uppförande är sällan ett tecken på psykisk sjukdom och psykiskt sjuka beter sig sällan illa. Att använda psykiatrisk termonologi för att kritisera honom är ett missriktat sätt att motverka  Trumps angrepp på demokratin. Han kan, och bör, på lämpligt sätt fördömas för sin okunnighet, inkompetens, impulsivitet och önskan att få diktatorisk makt.

Hans psykologiska motiv är alltför uppenbara för att vara intressanta, och att analysera dem kommer inte att stoppa hans maktambitioner. Motgiftet mot en mörk tid med Trump är poliskt, inte psykiskt.)

Detta skrev Allen Frances: professor emeritus of psychiatry and behavioral sciences at Duke University Medical College, was chairman of the task force that wrote the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV (D.S.M.-IV).

Donald Trump var under många år en framgångsrik TV-personlighet i en reality show som hade honom själv I centrum. Nu har han fått en ny scen för en ny reality show och det är just detta som är så oroväckande.

Jag har själv åtskilliga gånger om Trump (i likhet med många andra som skrivit om honom) använt ordet narcissist. Jag har inte tidigare varit medveten om det professor Frances skriver men jag är övertygad om att han har rätt.

I sitt rätta sammanhang kan Trump vara framgångsrik. Problemet nu är att han så uppenbart har hamnat i ett sammanhang som passar honom, USA och världen illa.

Jag har fått en insiktsfull kommentar till den senaste presskonferensen: Trump skulle kunna bli en framgångsrik stand up komiker, en lysande skådespelare.... och han skulle förmodligen även kunna bli en ”briljant” journalist eller manusförfattare där den postmoderna metoden story-telling utgör ett bärande element.

Om man tittar på den senaste presskonferensen är det väl närmast ordet mytomani som ter sig mest träffande. Trump verkar inte lida av kritik utan njuter av att få kritik, lägga ut berättelsen om sin egen verklighetsbeskrivning. En narcissist skulle istället ha sökt vinna åhörarnas kärlek.

I helgen som kommer ordnar Trump ett massmöte i Orlando , Florida.

Hans förmåga att läsa av och manipulera massmöten är det som gjort att han jämförts med vissa europeiska makthavare på 1930-talet.

Det kommer säkert bli en lysande show.

Hittills har Trumps attacker främst riktats mot domstolarna, medierna och demokraterna i kongressen. Men jag tror den dag inte är så avlägsen då USAs 45e president kommer att attackera den republikanska kongressmajoriteten för att inte vara tillräckligt följsam och lydig.

Då är Donald Trumps offensiv mot författningen fullbordad. Vad kommer därefter?

Stackars USA.

Annons

Inte sjuk bara olämplig

Foto: Pablo Martinez Monsivais Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X