Kant och Dewey ligger bra till på asiatiska universitet

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Den franska tidskriften Philosophie ställer frågan om vad som kommer att bli kvar av europeisk kultur, när asiatiska universitet i framtiden skall utforma sina kursplaner för filosofi och litteratur. Kant betraktas redan nu som den störste moderne filosofen och en buddistisk sådan, då han har utstakat gränserna för det mänskliga tänkandet. Som god tvåa kommer pragmatikern John Dewey, som föredrar praktiskt nyttotänkande framför universella idéer, något som är helt jämförbart med konfucianismen. Då begreppen subjekt och individ inte har någon motsvarighet i kinesiskan, kommer Montaigne, Descartes, Kierkegaard och Sartres existentialism att förvisas till bibliotekens dammiga magasin. Den kristna metafysiken hos Dostojevskij och Prousts sentimentala utläggningar kommer även att anses förlegade.

Ruth Lötmarker

Annons
Annons
Annons