Annons

Merete Mazzarella:Känslorna bär på berättelser

Också litteraturvetenskapen måste ta känslor på allvar och uppmärksamma de kroppsliga innebörderna av estetiska upplevelser. I en ny bok betonar litteraturvetaren Jane F Thrailkill värdet av emotionella aspekterna av den amerikanska litterära realismen.

Under strecket
Publicerad

Humaniora har redan ett bra tag ägnat ett stort intresse åt våra känslor, har i allt större utsträckning kommit att se våra känslor som en viktig kunskapsform. Det började med filosofer – den mest kända är Martha C Nussbaum – som betonade att våra känslor var narrativa, var berättelser. Eller som en kollega till Nussbaum, Rom Harré, uttryckt det: ”Det har funnits en tendens bland både filosofer och psykologer att abstrahera fram någon företeelse och kalla det ‘vrede‘, ‘sorg‘ eller ‘oro‘. Men verkligheten består av arga människor, upprörande scener, sentimentala episoder, sörjande familjer, oroliga föräldrar som vankar fram och tillbaka. Känslor handlar om konkreta sammanhang och aktiviteter. Vi förenas med det förflutna, det nuvarande och det tänkbara genom våra känslomässiga upplevelser som i sin tur omfattar såväl tanke, tro och fantasi.”

På senare år har känslorna blivit ännu mer – ja, påtagliga – för numera ser man framför allt på sambandet mellan kropp och känslor. Det är ju ingen slump att uttryck som ”att röras” eller ”att bli berörd” låter förstå att det handlar om en erfarenhet som – också – är kroppslig. Neurologen Antonio Damasio (författare till bland annat ”Descartes misstag”) återkommer om och om igen till detta: ”Känslor är vårt medvetandes konstanta musikaliska ackompanjemang, ett oupphörligt gnolande som bara upphör när vi somnar, ett gnolande som förvandlas till regelrätt högljudd sång när vi är lyckliga och till ett mollstämt rekviem när vi fylls av sorg.” Förut såg man kroppen som kulturens antites, idag däremot ter det sig uppenbart att det inte behöver finnas något motsatsförhållande mellan biologi och kultur, och att våra kroppsliga reaktioner och vanor självklart måste ses som kulturella uttryck.

Annons
Annons
Annons