Annons

Känsliga uppgifter skyddas inte

Information om människors hälsa är allt för tillgänglig för vårdpersonal. Och genom de nya kvalitetsregistren växer problemen. Det skriver Alexander Bard, Fredrick Federley, Linda Morfeldt med flera.

Under strecket
Publicerad

Uppgifterna i patientjournaler är inte tillräckligt skyddade, enligt skribenterna.

Foto: ANNA SIMONSSON

Vi lever mitt i en stormande informationsrevolution. Kunskap om medborgarna samlas i rask takt, systematiseras och läggs ut på internet, tyvärr ofta på platser med dåligt eller obefintligt skydd där den lätt hamnar i fel händer. Stora politiska paket som FRA, Ipred, Acta och Datalagringsdirektivet väcker starka känslor eftersom både staten och stora kommersiella intressen lägger beslag på och utnyttjar den intimaste informationen om oss.

Nästa bomb som väntar på att brisera är frågan om patientintegriteten i den svenska vården. Det handlar om den känsligaste informationen som finns: kunskapen om vår individuella hälsa. Medan medborgarna tror att kunskapen om deras kropp enbart tillhör dem och deras privata läkare, byggs gigantiska informationsbanker upp med uppgifter om de intimaste detaljerna om enskilda individer.

Annons
Annons
Annons