Annons

Sameby: Ohållbar jakt i känslig fjällmiljö

Vi behöver få frågan om jakt- och fiskerätten i vår känsliga fjällmiljö klarlagd. Vår syn är att det är nödvändigt med ett klarare rättsläge för att minska konflikter i längden, skriver Jörgen Jonsson och Jenny Wik-Karlsson, företrädare för Girjas sameby.

Under strecket
Publicerad

Jörgen Jonsson och Jenny Wik-Karlsson

Foto: Privat
Foto: Henrik Montgomery/TT

Jörgen Jonsson och Jenny Wik-Karlsson

Foto: Privat

Idag, den 6 november, börjar prövningen av samernas rätt till jakt och fiske ovan odlingsgränsen inom Girjas sameby. Målet gäller frågan om samerna har en ensamrätt till jakten och fisket i förhållandet till staten. Gällivare Tingsrätt meddelade sin dom den 3 februari 2016, domen gick i linje med vad samebyn yrkat. Staten överklagade tingsrättens dom och frågan är nu aktuell i hovrätten.

Alltsedan staten år 1993 valde att öppna upp småviltjakten för alla har det funnits en tvist mellan samerna och staten om de rättsliga grunderna för jakten och fisket i fjällområdena. Samerna har hela tiden menat att staten inte har någon egen rätt till jakt och fiske. Frågan har utretts i omgångar, men man har inte kommit fram till någon lösning för att åstadkomma en hållbar lösning för förvaltningen av jakten och fisket. Därför valde vi att år 2009 inleda en process mot staten för att en gång för alla få frågan om jakt- och fiskerätten klarlagd.

Annons
Annons
Annons