Annons

Kanske det ändå är bättre i Schweiz?

Vykortet | Zürich

Under strecket
Publicerad

En professorskollega i Uppsala övertygade mig tidigt om att ”alles ist besser in der Schweiz”. Han anförde som argument att starka fria män har skapat landets tradition av direktdemokrati med beslutande folkomröstningar, avsaknad av politikerfrälse av svenskt snitt, en lokal prövning av den som ansöker om medborgarskap, samt inte minst den sparsamhet som skapat ryktet att den burgne Schweizaren har minst fem årslöner på banken. Valutans tilltagande styrka – trots att man står utanför EU – talar dessutom sitt tydliga språk.

Denna morgon i vårsolen vid Rhens strand över en rykande kopp kaffe får jag ytterligare en bekräftelse av kollegans bild.

Annons
Annons
Annons