Annons

Siri Steijer:Kanske dags att döpa om arbetsförmedlingen?

Under strecket
Publicerad

Från den 1 september måste arbetslösa lämna in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen, som i sin tur ska rapportera till a-kassorna om någonting inte stämmer. Glömmer den arbetssökande att lämna rapporten, eller har för lite registrerad aktivitet, blir personen av med en del av sitt bidrag.

A-kassorna räknar med att mängden ärenden kommer att öka med 160 000 per år och för att klara av uppdraget har man anställt runt 150 personer. Regeringen har också skjutit till 46 miljoner kronor som bland annat ska finansiera en ombyggnation av a-kassornas datasystem.

Trots denna ökade arbetsbörda ser Arbetsförmedlingen det hela som en bra förändring. Detta eftersom man nu får ett standardiserat sätt att via internet ta in informationen från de arbetssökande. Därmed blir kontrollfunktionen likvärdig i hela landet – hittills har sättet att arbeta varierat mellan arbetsförmedlingar på olika orter.

En färsk Sifoundersökning (SvD 1/7) visar att arbetsförmedlingen är den myndighet för vilken svenskarna har absolut lägst förtroende. Detta eftersom den varken får människor i arbete– eller rekryterar rätt arbetskraft till de företag som söker personal. Jobb får man i dag genom egna kontakter eller genom privata rekryterings- eller bemanningsföretag.

För att effektivisera arbetsförmedlingens förmedlande har man från liberalt håll länge förordat konkurrensutsättning, att det ska löna sig för arbetsförmedlingar att profilera sig och genomföra lyckade matchningar mellan arbetssökande och arbetsgivare. Men det börjar allt mer te sig som en kvasidebatt. Från politiskt håll verkar man inte prioritera denna del av myndighetens uppdrag.

Bilden som växer fram av Arbetsförmedlingen är snarare ett kontrollorgan, vars främsta uppgift är att se till att ingen orättfärdigt skor sig på bidrag. Vid sidan av detta sysslar den även med vissa administrativa uppgifter, som etableringsprogrammen för nyanlända flyktingar. Visserligen viktiga delar av statens uppgift, men arbetsförmedlandet lyser med sin frånvaro.

Frågan är om ”Arbetsförmedlingen” verkligen rätt namn på myndigheten, eller om den kanske borde döpas om.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons