Annons

Kanske är det arbetsförhållandena det är fel på

Publicerad

Felipe Estrada är chef för Enheten för forskning och utveckling. I rapporten om brottsutvecklingen 2007, som kom i slutet av november, slår Estrada fast att utsattheten för misshandel generellt inte har ökat sedan 1990-talets början. Han åberopar undersökningar som visar att det grova våld som innebär att folk måsta söka vård inte heller har ökat.

I mina öron klingar musiken falskt. Inte minst mot bakgrund av att Socialstyrelsen i samma veva kom med en rapport som tvärtom pekade på en ökning av det grova våldet som tvingade brottsdrabbade att uppsöka sjuk- vård (
Skador och förgiftningar
behandlade i sluten vård 2007, 2008:12).

Annons
Annons
Annons