Annons
X
Annons
X

Kanske är det arbetsförhållandena det är fel på

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET | ÄNNU EN KONSTIGHET 3

Felipe Estrada är chef för Enheten för forskning och utveckling. I rapporten om brottsutvecklingen 2007, som kom i slutet av november, slår Estrada fast att utsattheten för misshandel generellt inte har ökat sedan 1990-talets början. Han åberopar undersökningar som visar att det grova våld som innebär att folk måsta söka vård inte heller har ökat.

I mina öron klingar musiken falskt. Inte minst mot bakgrund av att Socialstyrelsen i samma veva kom med en rapport som tvärtom pekade på en ökning av det grova våldet som tvingade brottsdrabbade att uppsöka sjuk- vård (
Skador och förgiftningar
behandlade i sluten vård 2007, 2008:12).

Jag läser: ”Vård till följd av övergrepp av annan person, det vill säga misshandel och annat våld, har ökat under 2000-talet och hade en höjdpunkt 2005. Sedan sjönk antalet vårdade 2006 för att öka något 2007, även om de vårdade inte var lika många som 2005. Därmed är siffrorna för 2007 de näst högsta under den senaste tioårsperioden, och bland 15–24-åriga män är antalet vårdade det högsta sedan 1998”.

Annons
X

Att det mest är unga män som rullas in med i värsta fall flera knivhugg i kroppen, framgick tydligt när Södersjukhusets akutmottagning i höstas bjöd statsministern och bland annat mig på en nattlig föreläsning.

Därifrån är steget nära till professor Eckart Kühlhorns studie
Det grova våldet i sjukvårdsdata (Brå 2007:13). Som jag tidigare har skrivit fick Kühlhorn i uppdrag av Brå att studera saken sedan Estrada hade publicerat en på sjukvårdsdata byggd undersökning som visade att våldet inte hade ökat.

Efter att ha gått igenom materialet fann Kühlhorn att de allvarliga våldsskadefallen ökade i Stockholms län 1997-2004. Enligt Kühlhorn indikerade det ”med stor säkerhet” att även den allvarliga våldsbrottsligheten hade ökat. En våldsupptrappning som skulle visa sig fortsätta att öka, och senare också bekräftas av Socialstyrelsens slutsatser om sjukvårdsdatan 2007.

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  I Brås preliminära statistik om fjolårets brottsanmälningar upprepas lika fullt Estradas tankegångar. Sålunda får vi veta att förra årets misshandelsbrott mot män ligger på samma nivå som 2007, men att anmälningarna totalt är 41 procent fler i dag än 1999. Får någon ihop detta med Estradas besked i november att utsattheten för misshandelsbrott generellt inte har öka sedan 1990-talets början?

  Detta är min tredje artikel om konstigheter i Brås rapporter. Läsarreaktionerna har varit många, liksom tipsen om annat på Brå som jag ”absolut borde granska”. Kan det vara så som någon skrev att det är arbetsförhållandena på Brå som leder till sämre kvalitet på det som produceras? För att få underlag för den bedömningen har jag begärt ut en handling baserad på kritik från ett tjugotal nuvarande och före detta anställda.

  I rond två inför kammarrätten vidhåller Brottsförebyggande rådet sitt nej. Nu med hänvisning till att det handlar om en ”synpunktspromemoria” i ett pågående arbetsmiljöärende. I mitt överklagande invänder jag att det låter som en efterhandskonstruktion för att hemlighålla kritiken mot Brås ledning. Fortsättning följer.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X