Kanaaneiska gudamöten

Under strecket
Publicerad
Annons

Kanaaneiska myter och legender.
Övers. från ugaritiska, samt inledning och kommentarer: Ola Wikander
214 s.Wahlström & Widstrand. CA 250:-

Några av min barndoms starkaste bildminnen har jag Gustave Dorés morbida fantasi att tacka för. På blad efter blad i familjebibeln utvecklade sig den ena blodiga katastrofen efter den andra, en orgie i action och dramatik som relegerar Hollywoods mest påkostade kostymfilmer till lekskolenivå. Det var svartvita bilder på mer än ett sätt: hebréer mot kanaanéer, goda mot onda, rättrådiga krigare mot avgudadyrkande fanatiker som gör var ont är i Herrens ögon. Allra värst, att döma av både Dorés bilder och bibeltexten, var de förtappade själar som tillbad guden Baal. Jag minns att jag ryste när jag läste namnet: Baal...
Samme Baal, möjligen exakt densamme (det fanns flera gudomligheter med denna benämning) agerar emellertid också hjälte och välvillig fruktbarhetsgud i en annan av våra litterära traditioner, den kanaaneiska. Om detta har flertalet svenskar hittills
svävat i okunskap, och det är inte underligt. Före 2003 har nämligen dessa texter inte funnits tillgängliga på vårt modersmål annat än i form av smärre fragment. Det är därför med tacksamhet vi nu tar emot Ola Wikanders översättning, Kanaaneiska myter och legender. Volymen innehåller först och främst den berömda och ur religionshistoriskt perspektiv oerhört viktiga ”Baal-cykeln”, i vilken Baal kämpar mot havsguden Yamm och dödsguden Mot. Gudahjälten betvingar oceanens kaos men tvingas därefter nedstiga i dödsriket, bara för att senare återvända till livet och med gudomliga vänners hjälp återta makten över världen. I volymen finns också de textmässigt omfattande legenderna om Kirta och Aqhat samt fyra texter av mer blygsamt omfång.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons