Annons

Kan vårdpersonal motstå frestelsen att tjuvkika?

Foto: ANNA SIMONSSON
Publicerad

Stockholms läns landstings nya datainformationssystem Take Care är i blåsväder. Många protesterar mot att det blivit möjligt för uppemot 40000 anställda inom landstinget att läsa stockholmarnas sjukjournaler.

Det finns många goda skäl att införa ett system av denna typ: Behandlingen av patientinformation kan ske snabbare och rationellare, det kommer att göras färre undersökningar och provtagningar eftersom läkare och annan vårdpersonal lätt kan se vilka prov som tagits nyligen, kunskapsunderlaget för diagnos och behandling blir fullständigare och mer tillförlitligt och man kan snabbare vidta åtgärder vid olyckor eftersom patientinformationen alltid finns tillgänglig.

Annons
Annons
Annons
Annons