Mårten Schultz:Kan vara misshandel att bryta mot smittskyddslagen

Mårten Schultz
Infektionsmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Infektionsmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Tomas Oneborg

En coronasmittad person som inte följer ”rimliga försiktighetsåtgärder” för att stoppa smitta kan tvingas till isolering och till och med dömas för brott. SvD:s juridiska kommentator Mårten Schultz reder ut vad som gäller enligt smittskyddslagen.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Vad är skillnaden mellan allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom?

Smittsamma sjukdomar regleras i smittskyddslagen från 1994. Lagen skiljer mellan allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar.

Allmänfarliga sjukdomar är smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande eller innebära särskild allvarliga konsekvenser, ”där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade”.

Samhällsfarliga sjukdomar, i sin tur, är sjukdomar som kan påverka viktiga samhällsfunktioner och som kräver extraordinära åtgärder.

Både allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska anmälas och bli föremål för smittspårning, enligt lagen, men vilken kategori en smitta hamnar i har betydelse för vilka typer av tvångsåtgärder som myndigheterna kan använda sig av.

Coronaviruset har som en av fyra smittrisker kategoriserats som både allmänfarligt och samhällsfarligt (de andra är ebola, sars och smittkoppor).

Vilka skyldigheter har jag som medborgare?

Enligt smittskyddslagen har alla en skyldighet att ”genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder” förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Om man vet eller tror att man är smittad av någon sådan sjukdom så måste man vidta åtgärder för att skydda andra från att smittas.

Annons
Annons

Det här är alltså en skyldighet enligt lagen. Dessutom har den som tror sig vara smittad en skyldighet att varna andra personer som han eller hon kommer i kontakt med som kan riskera att smittas.

Vilken myndighet är ansvarig?

Smittskyddslagen fastslår att det är Folkhälsomyndigheten som har det övergripande ansvaret för smittskyddet i Sverige. Myndigheten bildades 2014 efter en sammanslagning av Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut. Myndigheten tog 2015 uppgiften att samordna smittskyddet från Socialstyrelsen.

Vad är smittskyddsläkarnas roll?

Sveriges alla regioner har smittskyddsläkare med speciella funktioner. De kan till exempel besluta om att personer som reser in i Sverige och som befaras vara smittade av en samhällsfarlig sjukdom ska genomgå en hälsokontroll innan de får ”komma in” i landet.

Smittskyddsläkaren kan också besluta att personer som antas vara smittade av samhällsfarlig sjukdom ska försättas i karantän i en viss byggnad eller område. Smittskyddsläkarens beslut innebär i dessa fall ett förbud mot att lämna byggnaden eller området.

Vem bestämmer om avspärrningar vid smittspridning?

Om en samhällsfarlig sjukdom spridits inom ett avgränsat område utan att källan eller smittspridningen blivit helt klarlagd så kan Folkhälsomyndigheten fatta ett beslut om avspärrning.

Det innebär att ingen får lämna eller besöka detta område utan särskilt tillstånd. Myndigheten har alltså möjlighet att stänga av ett område, och inte bara en byggnad, i dessa fall.

Kan det bli aktuellt med tvångsisolering?

Om någon smittats av en allmänfarlig sjukdom och inte antas följa de skyldigheter som finns för att förhindra spridning så kan han eller hon isoleras. Beslut om isolering fattas av domstol efter ansökan från smittskyddsläkaren.

Om det är bråttom kan smittskyddsläkaren själv bestämma om tillfällig isolering. Reglerna för isolering påminner till viss del om reglerna för häktning: kroppsvisitationer och frihetsinskränkningar kan användas men den isolerade har å andra sidan rätt till fysisk aktivitet och att vistas utomhus en timme om dagen (om det inte finns starka skäl som talar däremot).

Kan det vara brottsligt att smitta någon?

Den som bryter mot de skyldigheter som gäller enligt smittskyddslagstiftningen kan begå brott. Den som smittar någon kan göra sig skyldig till misshandel eller till och med grov misshandel i vissa fall; misshandelsbrottet handlar inte bara om situationer där någon utsätter en annan för fysiskt våld utan även för sjukdomar.

Även smittande genom oaktsamhet kan vara brottsligt. Det finns slutligen ett brott som heter spridande av gift eller smitta som bland annat fångar in situationer där någon utsätter andra människor för allvarlig fara för liv eller hälsa. I grova fall finns det livstid i straffskalan för spridande av smitta.

Annons
Annons
Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons