X
Annons
X

Kan vara livskvalitet att få jobba till 75 år

Det passar inte alla att arbeta vidare till 75, men det passar vissa. I en undersökning vi har låtit göra är det tydligt att en stor grupp ungdomliga äldre vill vara aktiva och gärna arbeta. Morgondagens samhälle skall inte präglas av ålderssegregering utan av flexibla lösningar, skriver en biskop, en professor och en psykolog med anledning av pensionsdebatten.

Reinfeldt är på rätt spår. I Centrum för samtidsanalys gjorde vi 2010 genom Demoskop en undersökning av hur samhället ser på de äldre och hur de äldre ser på sig själva. Vi hade arbetsnamnet ”ålderismen”. Med resultatet i hand fick vi döpa om undersökningen till ”ungdomlingarna.”

Ungdomlingarna omfattar cirka 25 procent av alla mellan 65 och 80. De kännetecknas av god fysisk och psykisk hälsa, umgås gärna och trivs bättre i en yngre bekantskapskrets, har en hög aktivitetsnivå, stor vilja att göra nya saker och är flitiga internetanvändare. De är fördomsfria och vill ha ett spännande liv. De vill att de äldres kompetens tas till vara och vill fortsätta arbeta. Man kan därför inte skära alla 65 + över en kam. Många äldre är till och med mer aktiva än en stor del av ungdomarna mellan 18 och 34.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X