Annons

Kan tvingas till styckning

nya tider Under lågkonjunkturer skapas framtidens industri­strukturer. Då blir de starka starkare och utnyttjar tillfället till att växa medan de svaga slås ut eller köps upp och nya branschstrukturer bildas. Mycket talar för att de närmaste åren kommer att gå till industrihistorien som en förändringarnas tid.

Under strecket
Publicerad

Under den senaste tioårsperioden har riskkapitalbolagen gjort sitt bästa för att fungera som katalysatorer i omvandlingsprocessen med hjälp av de låga räntenivåerna.

I bland har de lyckats med sina artistiska finansieringstrick, men lika ofta har de misslyckats och snarare förvärrat den kris vi är inne i. Biltillbehörsbolaget Thule hade haft en lugnare resa utan att med allt högre belåning ha behövt bollas mellan de senaste årens olika ägarkonstellationer och detsamma gäller det nyligen konkursade underleverantörsföretaget Plastal, som med riskkapitalisternas benägna bistånd satte allt högre och mer riskabla expansionsmål som endast kunde nås med fler förvärv och ökad belåning.

Annons
Annons
Annons