Annons

Kan Sverige klara en kris i tre månader?

I en alltmer komplex omvärld är det av ytterst stor vikt att Försvarsberedningens förslag fullföljs med värdesäkrade ekonomiska förutsättningar.
I en alltmer komplex omvärld är det av ytterst stor vikt att Försvarsberedningens förslag fullföljs med värdesäkrade ekonomiska förutsättningar. Foto: Thomas Johansson/TT

Stig Rydell, om att hög initialeffekt måste kombineras med åtgärder för uthållighet över tid.

Under strecket
Publicerad

Under det kalla kriget cirkulerade en hel del begrepp i flygvapnet. Några föreföll vara nästintill outslitliga och återanvändes ofta. Ett av dem var att flygstridskrafterna skulle verka med ”hög initialeffekt med bibehållen uthållighet”. Hög initialeffekt var möjlig tack vare hög beredskap, t ex incidentberedskap och med fyra värnpliktsomgångar varje år. Uthålligheten möjliggjordes med ett väl utbyggt stridslednings- och luftbevakningssystem, många flygbaser, ett system med rörlig klargöring, relativt god tillgång på utbildad personal och materiel samt med ett välövat ledningssystem.

Långt senare är det militära försvarets förmåga till tidiga insatser återigen kommit i fokus, vilket naturligtvis är bra. Internationellt har trenden varit densamma, mot hög initialeffekt, vilket realiserats via internationella samarbeten. Betydelsen av dessa skall inte underskattas – de har bl a fokuserats på uppbyggnaden av expeditionära förmågor som naturligtvis är användbara också i Europa. 

Annons
Annons
Annons