X
Annons
X

”Kan renskötsel och naturvård samexistera?”

Samtidigt som renskötseln producerar mer kött än någonsin tidigare, minskar toleransen för stora rovdjur. En förvaltning av rovdjur baserad på fakta, bör kunna uppnå livskraftiga rovdjursstammar utan att äventyra renskötselns överlevnad, skriver debattören Krister Persson.

undefined
Foto: Henrik Montgomery/TT

Dagens renskötsel utgör ett hot mot naturvård och artskydd i Sverige. Politiker och myndigheter har okritiskt accepterat den krisbeskrivning som i kampanjform bedrivs av företrädare för renskötseln. Effekten är att de stora rovdjuren förföljs och minskar i antal, med direkt stöd av ansvariga myndigheter. Orsaken är larmrapporter från rennäringsföreträdare, under en följd av år, om renskötselns nära förestående kollaps orsakad av rovdjur. Detta förhållande kan nu ifrågasättas. I artikeln "The Pursuit of Population Collapses: Long-Term Dynamics of Semi-Domestic Reindeer in Sweden" visas att renskötseln producerar mer kött än någonsin (Bårdsen med flera, 2017).

Foto: Henrik Montgomery/TT Bild 1 av 2

Krister Persson

Foto: Privat Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X