Annons
X
Annons
X

Kan inte locka folk till Stockholm längre

Stockholmsföretaget Biorecro vill expandera – men bristen på bostäder sätter stopp. Som svar på krisen presenterar Miljöpartiet nu ett förslag som partiet hoppas ska ge 30 000 nya hyresrätter till personer under 30 år senast 2018.

[object Object]
För Henrik Karlsson, vd Biorecro, har bostadsbristen i Stockholm blivit ett hinder för företagets expansion. Foto: INGVAR KARMHED

I gårdagens artikel i SvD Näringsliv om bostadssituationen i Sverige framkom att bristen på bostäder blivit ett hot för tillväxten. Biorecro är ett av de Stockholmsföretag som har påverkats. Biorecro har tagit fram teknik för att ta bort koldioxid ur atmosfären och när före- taget för några år sedan skulle rekrytera ny personal blev just bristen på bostäder ett hinder.

– När vi söker en person med spetskompetens måste vi kunna vända blicken utanför Stockholm. Men när vi då hittade den person som vi ville anställa tvingade en flytt honom att bo som inneboende, trots att han har en bra lön och en bra utbildning, säger Henrik Karlsson, vd för Biorecro.

Nu planerar företaget att expandera igen och står återigen inför problem.

Annons
X

– Hur ska vi locka hit rätt kompetens när det inte finns bostäder? I slutändan blir det att vi fundera på att flytta vårt kontor utomlands, säger Karlsson.

I Sverige saknas nu enligt Bo- verket 70000 bostäder. Bostadsmarknadsenkäten för 2011 visar att 40 procent av kommunerna bedömer att den lokala marknaden präglas av brist på bostäder. Bristen är mest framträdande i storstadsregioner.

Enligt lag är det kommunerna som ansvarar för försörjningen av bostäder men enbart en tredjedel av kommunerna har under denna eller förra mandatperioden tagit fram riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt Boverket.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Bostadsminister Stefan Attefall (KD) har tidigare underkänt bostadsförsörjningen i flera kommuner i Stockholmsregionen och sagt att han vill se över bostadsförsörjningslagen. Andra åtgärder som regeringen vidtagit är bland annat av att se över det regelverk som rör vägen från beslutad detaljplan till färdigt bygge. Även Socialdemokraterna med Veronica Palm, bostadspolitisk talesperson, i spetsen vill skärpa lagen om bostadsförsörjning. Veronica Palm förslår också 1 miljard kronor för att få igång byggandet. Det handlar om extra resurser dels för att öka byggandet av hyresrätter och studentbostäder, dels för upprustning av miljonprogramområden.

  –Regeringen har aktivt gjort ingenting i fem år. Det råder i praktiken byggstopp på den svenska bostadsmarknaden och när man ser att situationen hämmar tillväxtmarknaden ska man se om man ska överväga att utreda, säger Palm.

  I april presenterar regeringen sin vårproposition. Redan nu lägger Miljö- partiet ett förslag som en av tre prioriteringar inför partiets arbete med skuggbudgeten. Miljö- partiet föreslår att ett kunskapscentrum skapas med uppdrag att ta fram konkreta förslag på hur produktion av minst 30000 energisnåla hyresrätter för personer under 30 år ska påbörjas före 2018. Den årliga budgeten för kunskapscentrumet beräknas till 25 miljoner kronor.

  Miljöpartiet öppnar även för att öka resurserna till myndigheter för att skynda på handläggningstiden av byggärenden, för att ge AP-fonderna möjlighet att investera en högre andel av fondens tillångar i fastigheter och för att öka möjligheterna för Akademiska hus och högskolor att bygga respektive investera i studentbostäder.

  –Vi ser att det finns starka skäl att man från politiskt håll premierar små lägenheter som är prisvärda för yngre hushåll för det är främst de som inte kommer in på bostadsmarknaden i dag, säger Åsa Romson, miljöpartistiskt språkrör.

  Miljöpartiets två andra prioriteringar inför arbetet med vårbudgeten är infrastruktursatsningar och klimatsmarta renoveringar i miljonprogramområden.

  Fotnot: SvD Näringsliv har sökt Stefan Attefall för en kommentar, men bostadsministern har avböjt med hänvisning till att han befinner sig på tjänsteresa.

  Annons
  Annons
  X

  För Henrik Karlsson, vd Biorecro, har bostadsbristen i Stockholm blivit ett hinder för företagets expansion.

  Foto: INGVAR KARMHED Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X