Annons

”Kan BEO skilja på kränkning och fostran?”

Fostran skapar trygghet för den unga människan och leder till snabbare utveckling mot mognad, skriver Eva Larsson.
Fostran skapar trygghet för den unga människan och leder till snabbare utveckling mot mognad, skriver Eva Larsson. Foto: Jessica Gow/TT

Många lärare vågar inte tydligt säga ifrån mot mobbning av rädsla för att bli anmälda. Det är anmärkningsvärt att vi har styrande myndigheter som har svårt att skilja fostran i skolan från kränkning, skriver Eva Larsson, lärare och handledare.

Under strecket
Publicerad

Ett nytt läsår har startat med de utmaningar som det medför för skolpersonal och elever. För lärarna är den ständiga frågan hur de ska få undervisningen att fungera bra för alla elever. För eleverna är den största skräcken att inte bli accepterad av kompisar. För huvudmannen är ofta den främsta oron hur man ska undvika anmälningar om mobbning och skadeståndsanspråk från Barn- och elevombudet (BEO).

Barn och ungdomar har laglig rätt till fostran. Ett grundläggande uppdrag som skolan har är att fostra eleverna till demokratiskt tänkande och handlande människor. Om det ska vara möjligt, måste eleverna uppleva demokrati i sin vardag. I skolmiljön får därför inga förtryckande beteenden förekomma och i skolan är det lärarna som fostrar eleverna.

Annons
Annons
Annons