Hela denna artikel är en annons

Kan 2016 bli Indiens år?

I ett försök att bekämpa korruption och effektivisera statsbyråkratin har Indien utfärdat över 990 miljoner ID-kort med tillhörande biometrisk data för alla innehavare. Det är bara ett skäl till varför Indien väntas erbjuda stora möjligheter för svenska bolag och investerare.

John Hernander och Marie Karlsson i Indien.

Foto: NordeaBild 1 av 2
Foto: Photographer: Dmitry RukhlenkoBild 2 av 2

John Hernander och Marie Karlsson i Indien.

Foto: NordeaBild 1 av 1
John Hernander och Marie Karlsson i Indien.
John Hernander och Marie Karlsson i Indien. Foto: Nordea

Det så kallade Aadhar-projektet betraktas som ett av världens mest ambiösa folkbokföringsprojekt. I samband med registreringen dokumenteras bland annat fingeravtryck, och allt kopplas till ett tolvsiffrigt ID-nummer. Numret i sig kan sedan knytas till exempelvis ett bankkonto, varför systemet kan användas för utbetalningar av subventioner och bidrag. Just detta väntas kunna begränsa mycket av den korruption som har plågat den indiska byråkratin.

Vi fick höra exempel där regeringen skickar ut betalningar i form av bidrag på till exempel 100 amerikanska dollar och där endast 20 dollar når slutliga mottagaren. Nu kan pengarna nå mottagaren direkt genom via bankkontot, säger John Hernander, som förvaltar Nordeas sverigefond Swedish Stars.

Foto: Photographer: Dmitry RukhlenkoBild 1 av 1

Han och kollegan Marie Karlsson, som förvaltar Nordea Nordenfond, var nyligen på en resa i Indien för att sondera möjligheterna för svenska och nordiska bolag. Just Aadar-projektet var ett av många signaler om att landet rör sig i rätt riktning.

Foto: Photographer: Dmitry Rukhlenko

Ekonomiska närvaron i landet begränsad

Även om Indien ofta betraktas som ett av världens största och därmed kanske viktigaste tillväxtmarknader, så har Sveriges ekonomiska närvaro i landet varit begränsad. Indien är i dagsläget Sveriges tjugonde viktigaste marknad och står för omkring 1 procent av den svenska varu- och tjänsteexporten. I andra riktningen går produkter för drygt 5 miljarder kronor årligen, vilket motsvarar cirka 0,5 procent av den svenska importen. Det tycks med andra ord finnas en del potential.

Våra nordiska bolag har i många fall varit närvarande i Indien länge – i vissa fall över 50 år, men andelen av deras försäljning som genereras från Indien är i de flesta fall inte mer än ett par procent. Det kan tyckas märkligt givet hur framgångsrika företagen varit på andra marknader, men det är sannolikt en kombination av ett tufft affärsklimat och en komplex politisk struktur, säger John Hernander.

Gigantisk skattereform

Utöver Aadar-projektet pågår en rad omfattande reformer som på sikt väntas bygga upp den indiska samhällsapparaten från grunden. Bland annat genomförs en gigantisk skattereform som ska ge landet möjligheten att samla in en nationell skatt på varor och tjänster, det vill säga moms.

Det här är ett stort steg för att reducera dagens komplexa och snåriga skattesituation. Beslut väntas under 2016 och målsättningen är att det ska implementeras under året, säger Marie Karlsson.

I dagsläget, menar hon, har varje delstat olika skattesatser och ordningar vilket medför att transport av varor inom landet ofta medför utgifter för tull.

Genom att införa en nationell moms blir Indien betydligt mer av en enhetlig marknad vilket substantiellt kommer underlätta inrikeshandeln och underlätta investeringar, säger Marie Karlsson.

Väntas växa med mellan 7 och 8 procent

Därutöver genomför landet omfattande infrastrukturinvesteringar, bland annat med ambitionen att bygga närmare 1 000 mil nya vägar per år. Sammantaget, i en värld präglad av en haltande ekonomisk återhämtning, väntas den indiska ekonomin växa med mellan 7 och 8 procent under de kommande åren.

Den indiska marknaden har bjudit spararna på en skakig resa de senaste åren: börsen i Bombay var upp kraftigt under 2014, för att sedan sjunka ihop under 2015. Under våren har börsen på nytt vänt upp. Men för svenska bolag som vill och kan vara långsiktiga i landet, väntar stora möjligheter.

Om regeringen i Indien verkligen lyckas med sina initiativ kommer landet att öka i attraktionskraft både för inhemska och internationella investeringar. Dessutom kommer sannolikt stora produktivitetsökningar och en fortsatt låg arbetskraftskostnad kunna öka Indiens attraktionskraft avsevärt för utländska företag under de kommande åren, säger Marie Karlsson.

Läs mer om Nordeas arbete med ansvarsfulla investeringar här.

Läs hela berättelsen om resan till Indien på Nordeas Fondmagasin.

Se trailern till Nordeas film om de val vi kan göra för en mer hållbar framtid. Nordeas chef för ansvarsfulla investeringar, Sasja Beslik, träffar här bolag som tillverkar några av framtidens hållbara lösningar.

Se filmen i sin helhet här.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfosamt på Nordeas bankkontor.

Annons
Annons
Annons