Annons

”Kampen mot aids hotas av bakslag”

Det krävs en kraftansträngning för att minska antalet hiv-infektioner. Under senare år har intres­set legat på broms­mediciner, men de räcker inte för att stoppa aids-epidemin. Utan mer resurser under de närmaste tio år kommer kampen säkerligen att för­loras, skriver professor Dick Durevall.

Under strecket
Publicerad

Det finns en överhängande risk att hiv och aids ökar fram till 2030, skriver Dick Durevall. På bilden demonstrerar aktivister till stöd för kampen mot aids i samband med inledningen av FN-konferensen Aids 2016 i Durban, Sydafrika, den 18 juli.

Foto: AP

Dick Durevall

Foto: Daniel Karlsson

Det finns en överhängande risk att hiv och aids ökar fram till 2030, skriver Dick Durevall. På bilden demonstrerar aktivister till stöd för kampen mot aids i samband med inledningen av FN-konferensen Aids 2016 i Durban, Sydafrika, den 18 juli.

Foto: AP
Det finns en överhängande risk att hiv och aids ökar fram till 2030, skriver Dick Durevall. På bilden demonstrerar aktivister till stöd för kampen mot aids i samband med inledningen av FN-konferensen Aids 2016 i Durban, Sydafrika, den 18 juli.
Det finns en överhängande risk att hiv och aids ökar fram till 2030, skriver Dick Durevall. På bilden demonstrerar aktivister till stöd för kampen mot aids i samband med inledningen av FN-konferensen Aids 2016 i Durban, Sydafrika, den 18 juli. Foto: AP

Bekämpningen av hiv och aids har gjort enorma framsteg under de senaste 20 åren. Fram till mitten på 1990-talet var en hiv-infektion likställt med en dödsdom, i dag gör bromsmediciner att den förväntade livslängden för en hiv­-smittad bara är några år kortare än för de som inte är smittade. Efter idogt arbete av bistånds- och hjälporganisationer för att minska kostnader och öka anslagen till hiv och aids så har bromsmediciner också gjorts tillgängliga i fattiga länder. I östra och södra Afrika, där andelen smittade är som högst, står över 10 miljoner individer på behandling och de aids-relaterade dödsfallen har minskat med 38 procent sedan 2010.

Annons
Annons
Annons