Annons
Recension

Great soul. Mahatma Gandhi and his struggle with IndiaKampen gällde inte bara Indien

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Mycket har skrivits om Mohandas Gandhi, men Pulitzerpris-belönade Joseph Lelyveld lyckas ändå skildra mahatman i delvis nytt ljus i sin nyutkomna biografi ”Great soul. Mahatma Gandhi and his struggle with India”. Lelyvelds levnadsteckning inriktar sig på Gandhis liv och tid snarare än hans tankegods, även om vissa utvikningar kring mahatmans begreppsapparat också återfinns i boken.

Utgångspunkten för Lelyvelds arbete är V S Naipauls skärskådande iakttagelse att Gandhi var den minst indiske av Indiens ledare. Ett paradoxalt påstående kan tyckas då Gandhi ofta framställs som i det närmaste ett förkroppsligande av det indiska.

Annons
Annons
Annons